POLITIEK6 nov '13 06:59

Mogelijk meer tijd om pensioen mee te nemen

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Werknemers die van baan veranderen, krijgen mogelijk meer tijd om hun opgebouwde pensioen mee te nemen naar hun nieuwe pensioenfonds.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat een voorstel hierover van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg bekijken. In de Tweede Kamer sprak ze woensdag van ,,een positieve gedachte''.

Op dit moment is de termijn voor pensioenoverdracht een half jaar. Veel werknemers nemen hun pensioen niet mee omdat ze bij een baanwisseling te weinig tijd hebben zich hiermee bezig te houden. Volgens Van Weyenberg zou de termijn verlengd moeten worden naar bijvoorbeeld 1,5 jaar. Het Kamerlid wil ook dat werknemers beter geïnformeerd worden over hun rechten en mogelijkheden bij pensioenoverdracht.

Klijnsma krijgt brede steun in de Kamer voor haar voorstel voor nieuwe spelregels voor pensioenfondsen in 2015. De Kamer is wel teleurgesteld dat de staatssecretaris pas begin volgend jaar het wetsvoorstel hiervoor klaar heeft. Aanvankelijk zou dat al voor de kerst naar de Kamer worden gestuurd.

Tijd nodig

Klijnsma wees er op dat ze extra tijd nodig heeft omdat ze haar oorspronkelijke plan heeft aangepast. Het was eerst de bedoeling dat pensioenfondsen straks mochten kiezen uit twee pensioencontracten. Na raadpleging van de sector ziet ze daarvan af. Er komt maar één set nieuwe spelregels. Ze moeten ervoor zorgen dat het pensioenstelsel beter bestand is tegen schokken en dat de risico's eerlijker worden verdeed over de generaties.

Het is nog onduidelijk wat het kabinet doet met zijn plan om de pensioenopbouw in 2015 te verlagen. Dit voornemen stuitte op zoveel bezwaren in de Senaat dat het kabinet de behandeling heeft gestaakt. Het bestudeert nu hoe het verder moet. Klijnsma ontkende dat hierover overleg plaatsvindt met de oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP, waarmee het kabinet onlangs een begrotingsakkoord sloot. De coalitie van VVD en PvdA heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en is dus aangewezen op steun uit de oppositie.

Gerelateerde artikelen