POLITIEK18 nov '13 05:33Aangepast op 18 nov '13 18:31

Meer zorg- en vaderschapsverlof

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil het zorgverlof voor werknemers verruimen.

ANP
ANP

Ook bekijkt het of vaders langer verlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind dan de huidige twee dagen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken kondigde dat maandag aan na afloop van een bijeenkomst over het combineren van arbeid en zorg. Hij borduurt met zijn plannen deels voort op initiatieven van zijn voorgangers.

Asscher gaat daarnaast bekijken of contracten in de kinderopvang flexibeler en dus goedkoper kunnen worden. Desnoods komt hij met wetgeving. Andere plannen zijn onder meer het beter op elkaar afstemmen van school- en werktijden en het wegnemen van fiscale belemmeringen voor verlof.

Vrouwen

Volgens Asscher is het hard nodig dat werknemers hun baan en zorg makkelijker kunnen combineren. Problemen hiermee leiden nu nog tot hoger ziekteverzuim. Voor de kosten daarvan draaien de bedrijven op. Ook werkgevers en vakbonden hebben daarom een taak. Asscher riep hen op cao-afspraken te maken over het combineren van werk en zorg. Dat hoeft niet duur te zijn en kan zelfs geld opleveren als het ziekteverzuim daardoor daalt, zei hij.

Asscher wees erop dat zorgtaken nu nog te veel terecht komen op de schouders van vrouwen. Voor een beter evenwicht is een cultuurverandering nodig.

Initiatief

Aan de bijeenkomst over arbeid en zorg deden ook minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) mee. Ook de sociale partners waren erbij.

Het initiatief kwam enkele maanden terug van CDA-Kamerlid Pieter Heerma. Hij riep Asscher op een 'gezinstop' te organiseren, naar Duits voorbeeld. Heerma noemde het maandag positief dat de minister hieraan gevolg heeft gegeven. Wel vond hij dat de nadruk tijdens de bijeenkomst wat te weinig op het gezin lag. Heerma vindt dat er in Nederland een 'gezinsbond' moet komen, zoals die in België al bestaat. De belangen van gezinnen worden dan beter vertegenwoordigd. Hij noemt dit overigens nadrukkelijk ,,geen overheidstaak''.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen