POLITIEK26 sep '13 17:56

Oppositie ziet geen uitgestoken hand

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte en de voor het kabinet belangrijke oppositiepartijen als CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn elkaar donderdag nauwelijks genaderd.

ANP
ANP

Rutte beloofde op de tweede dag van de algemene beschouwingen overal over te willen praten, maar gaf tegelijk duidelijk zijn grenzen aan. De oppositie reageerde teleurgesteld.

Rutte stelde dat hij wil kijken naar versnelling van delen van het sociaal akkoord dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werkgevers. Maar dat de ruimte bij de sociale partners voor een versnelling van de afspraken rond WW en ontslagrecht ,,zeer beperkt, zo niet afwezig'' is, zei Rutte. En de handtekeningen van werkgevers en werknemers onder het sociaal akkoord wil hij niet kwijtraken.

Rutte gaf de oppositie ook geen hoop dat de omvang van de extra bezuinigingen volgend jaar - 6 miljard euro - omlaag kan. Nederland loopt dan een ,,een onaanvaardbaar risico'' op een boete van 1,2 miljard euro van de Europese Commissie. Praten over de invulling van de 6 miljard wil hij wel.

Reeks onderwerpen

Hij toonde zich bereid te praten over een reeks van onderwerpen: van de inkomensverdeling in 2014 tot de zelfstandigenaftrek en accijnsverhogingen. Van extra geld voor onderwijs tot een verzachting van de bezuinigingen in de algemene nabestaandenwet en op de AIVD. Van het verlengen van het lage btw-tarief in de bouw tot lastenverlichtingen voor burgers en bedrijven. Maar het moet er wel toe leiden dat er 6 miljard wordt bezuinigd volgend jaar en dat het inkomensbeeld evenwichtig is.

Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Arie Slob (ChristenUnie) waren teleurgesteld over de opstelling van de premier. Zij wilden meteen, nog tijdens het debat onderhandelen en zaken doen, terwijl Rutte telkens verwees naar de uitwerking van de kabinetsplannen die de komende maanden komen in wetsvoorstellen. ,,Veel woorden, maar weinig daden, we zijn nog geen stap verder'', constateerde Pechtold in een schorsing van het debat.

Partijen nodig

Rutte heeft partijen als CDA, D66 en ChristenUnie nodig om zijn plannen uiteindelijk ook door de Eerste Kamer te krijgen, waar VVD en PvdA een minderheid hebben. Met het CDA erbij is er een meerderheid, maar Rutte slaagde er niet in Buma gunstig te stemmen.

De woordvoerster van FNV-voorzitter Ton Heerts liet weten dat ,,de bal nu bij de politiek ligt''. Op vragen over aanpassingen van het sociaal akkoord wilde ze niet ingaan.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen