POLITIEK2 dec '13 13:25

Tweede Kamer verdeeld over participatiewet

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Er is in de Tweede Kamer verdeeld gereageerd op de participatiewet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken).

Staatssecretaris Jetta Klijnsma. ANP
Staatssecretaris Jetta Klijnsma. ANP

In het wetsvoorstel staat dat bedrijven tot 2026 minstens 100.000 extra werknemers met een arbeidsbeperking aan de slag moeten helpen. Lukt dat niet, dan worden zij gedwongen een vast percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. In 2016 vindt de eerste meting plaats.

,,De VVD is bijzonder tevreden met de participatiewet die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd', laat Kamerlid Sjoerd Potters weten. ,,Dankzij deze grote hervorming, een lang gekoesterde wens van de VVD, kijken we in Nederland voortaan naar wat iemand wel kan, in plaats van iemand weg te zetten in een uitkering. Een uitkering moet weer echt een laatste vangnet zijn. Wie kan werken, die moet zo snel mogelijk aan de slag. Met de vergrijzing die op ons afkomt, hebben we iedereen hard nodig. De VVD is blij dat ook mensen met een beperking, die nu vaak onnodig, en dikwijls bijna een leven lang, worden geparkeerd in een uitkering, nu naar vermogen kunnen meedoen. Dat zij gewoon aan het werk kunnen in een normale baan, bij een regulier bedrijf. De VVD kijkt liever naar iemands talent dan naar zijn beperking.''

Volgens Pieter Heerma staat het CDA achter de hoofdlijnen van de participatiewet. ,,Het is goed dat er gewerkt wordt aan één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar bij de huidige vormgeving van de wet hebben we wel zorgen en bezwaren. Ten eerste is het de vraag of het kabinet gemeenten wel genoeg vertrouwt, want daarmee staat of valt het succes van decentralisatie. Ook heeft het CDA veel zorgen over het harde regime voor herkeuring van Wajongers en de gebrekkige kansen voor hoger opgeleide arbeidsgehandicapten binnen de participatiewet. Ook deel ik de bezwaren van de Raad van State over het wegvallen van de mogelijkheid van loondispensatie (naast loonkostensubsidie) binnen de participatiewet. Dit gaat niet alleen veel meer geld kosten, maar ook ten koste van de arbeidsmarktkansen van mensen met een arbeidsbeperking.''

Einde aan bureaucratie en verkokering

PvdA-Kamerlid John Kerstens: ,,De participatiewet moet zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking helpen aan een baan bij een reguliere werkgever. Daarvoor zijn in het sociaal akkoord afspraken gemaakt over 125.000 extra banen. De wet maakt een einde aan de bureaucratie en verkokering. Dat vergroot de kansen voor de mensen om wie het gaat. De PvdA pleit voor een zorgvuldige herbeoordeling van Wajongers. Ook moet er oog zijn voor de financiële gevolgen voor hen als ze niet aan de slag komen.''

Linda Voortman (GroenLinks) is kritisch. ,,De forse bezuinigingen in de participatiewet helpen mensen met een arbeidshandicap niet om te participeren, maar zorgen ervoor dat zij aan de kant komen te staan. Ik moet helaas constateren dat het met deze wet voor veel Wajongers wel op een enkeltje bijstand neerkomt. Met dit uitgeknepen re-integratiebudget komt er niets terecht van participeren op de arbeidsmarkt. Ondanks alle plechtige beloftes in het regeer- en herfstakkoord blijft er een tekort aan banen voor deze groep arbeidsgehandicapten. De bezuinigingen zorgen ervoor dat mensen met een arbeidshandicap aan de kant komen te staan.''

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: ,,Het principe van de participatiewet vind ik goed, maar ik maak me wel grote zorgen over de inkomenspositie van Wajongers die na herkeuring hun uitkering verliezen. Verder deel ik de bezwaren van de Raad van State tegen de loonkostensubsidie, in plaats van een loondispensatie. Het streven naar banen tegen cao-lonen moet er niet toe leiden dat die banen er nooit komen omdat de werknemers te duur zijn voor de werkgevers.''

Gerelateerde artikelen