POLITIEK2 dec '13 12:50

Oppositie kritisch op rapport Dessens

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - De oppositiepartijen ChristenUnie, SP, GroenLinks en D66 hebben het rapport van de commissie-Dessens kritisch ontvangen.

Commissievoorzitter Stan Dessens (L) overhandigt het evaluatierapport aan de ministers Ronald Plasterk (M) en Jeanine Hennis-Plasschaert. ANP
Commissievoorzitter Stan Dessens (L) overhandigt het evaluatierapport aan de ministers Ronald Plasterk (M) en Jeanine Hennis-Plasschaert. ANP

In het rapport wordt gepleit voor ruimere bevoegdheden voor de Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD om vooral op internet inlichtingen te kunnen verzamelen en cyberaanvallen tegen bijvoorbeeld websites van de overheid of digitale spionage te kunnen voorkomen.

,,Het rapport van commissie-Dessens vraagt om extra bevoegdheden van de veiligheidsdiensten. Maar daar kan geen sprake van zijn als het toezicht en de parlementaire controle nu al tekort schiet en er nu al onduidelijkheid bestaat over de proportionaliteit van de methodes van de AIVD", stelt Gert-Jan Segers, van de ChristenUnie. ,,Het rapport onderstreept daarom vooral de bittere noodzaak van een hervorming van het toezicht op en de controle van de veiligheidsdiensten. De democratische controle van de AIVD schiet eenvoudigweg tekort, terwijl cruciale zaken als veiligheid en privacy in het geding zijn. Dit is het moment om dat te veranderen.''

Volgens Ronald van Raak van de SP moet de Tweede Kamer eerst opheldering krijgen over de spionagepraktijken in Nederland, voordat er sprake kan zijn uitbreiding van de bevoegdheden van de geheime diensten. ,,Het is belangrijk dat de geheime diensten voldoende mogelijkheden hebben om terroristen op te sporen. Nu zien we echter dat de Amerikanen misbruik maken van deze gemeenschappelijke strijd om economische, wetenschappelijke en politieke spionage te plegen. Ook zien we dat onze geheime diensten nauw samenwerken met de NSA. De Tweede Kamer moet eerst onderzoeken wat de geheime diensten allemaal doen. Pas daarna kunnen we een afweging maken of het ongericht aftappen van kabels nodig en verantwoord is.''

Helder advies

,,Het is goed dat er nu een helder advies ligt om kritisch te gaan kijken naar de discrepantie tussen de wettelijke bevoegdheden en de dagelijkse praktijk bij de inlichtingendiensten', vindt GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman. ,,De commissie-Dessens adviseert echter om de wet aan te passen aan de praktijk. Gezien de informatie die de afgelopen weken bekend is gemaakt over de werkwijzen van de inlichtingendiensten sluit ik niet uit dat de inlichtingendiensten hun praktijk moeten aanpassen aan de wet. Het is daarom belangrijk dat er een diepgravend parlementair onderzoek komt naar de bevoegdheden en het handelen van onze inlichtingendiensten en de manier waarop de Kamer die kan controleren.''

Gerard Schouw (D66) vindt dat voordat de wet wordt aangepast er eerst garanties moeten zijn dat het toezicht op de Nederlandse inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) op orde is. ,,De deur wordt wagenwijd opengezet naar het ongericht data verzamelen van iedereen. Onschuldige Nederlanders worden hiermee als verdachten behandeld. Dit kan niet zonder democratische en rechtstatelijke garanties. En we moeten 100 procent zeker zijn dat het toezicht op orde is. Daar is nog veel onduidelijkheid over. Minister Ronald Plasterk moet dit eerst ophelderen, voor die tijd geen aanpassingen van de wet.''

Gerelateerde artikelen