POLITIEK24 sep '13 07:06

ChristenUnie laat tekort flink oplopen

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie wil volgend jaar de lasten voor burgers en bedrijven fors verlagen en maximaal 3 miljard euro extra bezuinigen, de helft van wat het kabinet wil en wat is afgesproken met Brussel.

Het begrotingstekort loopt in de tegenbegroting van de ChristenUnie op naar 3,8 procent, ruim boven de Europese norm van 3 procent. Dat blijkt uit de tegenbegroting van de ChristenUnie en de doorrekening ervan door het Centraal Planbureau (CPB).

De ChristenUnie verlaagt de lasten op inkomen en arbeid, voor zowel bedrijven als voor gezinnen, waardoor de koopkracht en het aantal banen moeten toenemen. Wel komt er een vliegbelasting (opbrengst 600 miljoen) en wordt de aanschafbelasting op auto's verhoogd (500 miljoen). De partij trekt 1,7 miljard euro uit voor extra collectieve uitgaven, met name aan de sociale zekerheid, de zorg en ontwikkelingssamenwerking.

In de tegenbegroting wordt de verlaging van de kinderbijslag voor oudere kinderen ongedaan gemaakt. Er komt zelfs 200 miljoen bij voor de kinderbijslag. Het kindgebonden budget gaat om hoog met 150 miljoen euro. Verder worden de belastingschijven en heffingskortingen niet bevroren, zoals het kabinet wil. De ChristenUnie verlaagt juist de belastingtarieven en de algemene heffingskorting wordt verhoogd. In totaal gaat het om een lastenverlichting van 2,4 miljard euro.

Lage btw-tarief verlengen

Verder wil de ChristenUnie het lage btw-tarief in de bouw verlengen tot eind volgend jaar. Er moet 100 miljoen extra naar infrastructuur en naar het Deltafonds. Werkgevers krijgen een ruime premiekorting als zij jongeren in dienst nemen, wat zorgt voor 300 miljoen lastenverlichting. Ook de werkgeverspremies gaan met 1,4 miljard omlaag. Bij Defensie worden geen kazernes gesloten en geen bataljons opgedoekt (kosten 100 miljoen). Ook gevangenissen blijven open (kosten 50 miljoen).

Verder zijn de bezuinigingen op de langdurige zorg te rigoureus in de ogen van fractievoorzitter Arie Slob. Hij draait daarom de door het kabinet geplande bezuiniging op de dagbesteding en de persoonlijke verzorging in de AWBZ terug (kosten 230 miljoen). Voor ontwikkelingssamenwerking moet 100 miljoen extra beschikbaar komen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen