POLITIEK2 sep '13 11:31

Spannende start van het politieke seizoen

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Na een zomerreces van bijna twee maanden begint de Tweede Kamer dinsdag weer met haar werkzaamheden.

ANP
ANP

En volgende week is het de beurt aan de Eerste Kamer. Het belooft een spannende start te worden van het politieke seizoen, want in beide Kamers dreigen er grote problemen voor het kabinet. Het lijkt erop dat het vooral in de Senaat erg moeilijk gaat worden voor Rutte-II.

De regering van VVD en PvdA zal op Prinsjesdag - over twee weken - haar begroting voor volgend jaar presenteren, met daarin voor 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Traditiegetrouw zijn de maatregelen al grotendeels uitgelekt, tot woede van de oppositie. Bij deze partijen kunnen ze op een zeer kritisch onthaal rekenen. Partijen als PVV, SP, CDA en D66 hebben om uiteenlopende redenen forse bezwaren tegen het kabinetsbeleid.

Maar ook in regeringsfractie PvdA rommelt het. In korte tijd stapten twee leden uit onvrede op. Tijdens fractiedagen vorige week bleek dat ook een aantal andere sociaaldemocraten moeite heeft met de koers van de partij en de stijl van leiding geven van fractieleider Diederik Samsom. Mogelijk zal de PvdA zich hierdoor voortaan minder meegaand opstellen dan tot dusver.

Pensioenopbouw

In de Eerste Kamer kan het kabinet de komende weken zijn borst al helemaal nat maken. Het heeft in de Senaat geen meerderheid en is dus aangewezen is op steun van de oppositie. Dat kan het kabinet op korte termijn zuur opbreken. Binnen enkele weken moet een wetsvoorstel worden behandeld om de pensioenopbouw te verlagen. Dit plan, dat maar liefst 3 miljard euro aan bezuinigingen moet opleveren, haalde het maar zeer nipt in de Tweede Kamer, met alleen steun van de de regeringspartijen.

In de Eerste Kamer lijken de oppositiepartijen massaal tegen het wetsontwerp te gaan stemmen. Partijen als CDA, D66 en ChristenUnie zouden een lagere pensioenopbouw nog wel willen steunen, maar alleen als het kabinet kan garanderen dat de pensioenpremies fors omlaag gaan. En dat kan het kabinet niet, want de pensioenpremies worden vastgesteld door de sociale partners, die op dit gebied geen toezeggingen willen doen.

Belastingplan

Ook later in het najaar dreigen botsingen met de Senaat, als daar het belastingplan en de begroting voor volgend jaar worden behandeld. Als die worden afgestemd, kan het kabinet zijn biezen wel pakken.

Gelukkig is er ook een lichtpuntje voor Rutte en zijn ploeg. Er zijn enkele voorzichtige signalen dat de economie weer begint aan te trekken. Mocht die trend doorzetten, dan wordt het waarschijnlijk een stuk makkelijker voor het kabinet om de najaarsstormen te doorstaan.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen