POLITIEK26 sep '13 14:37

Rutte kijkt naar wet rem op overheidsuitgaven

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is bereid te kijken naar een CDA-voorstel om de overheidsuitgaven automatisch te bevriezen op het moment dat het begrotingstekort de 3 procent overstijgt.

ANP
ANP

Premier Mark Rutte noemde het donderdag in de algemene beschouwingen ,,geen gek voorstel'', maar wees wel op de risico's van een automatisme.

CDA-leider Sybrand Buma vindt dat de overheid op de nullijn moet als het tekort boven de 3 procent uitkomt. Rutte zei dat het kabinet dit ,,tot op zekere hoogte'' al hanteert, maar een automatisme leidt tot ,,zeer pijnlijke keuzes''.

VVD-fractievoozitter Halbe Zijlstra wees er op dat in het CDA-voorstel de grote uitgavenposten op de rijksbegroting - sociale zekerheid en zorg - buiten beschouwing blijven. Rutte wil ook daar naar kijken en stelde voor er op een later moment verder over te debatteren.

Gerelateerde artikelen