New Articles3 jun '13 12:59

Scheer je weg evacuatieplan! Leve de sterke dijk

Auteur: Fleur de Bruijn

Ruim dertig procent van de dijken is niet veilig. Maar de focus ligt te weinig op het versterken van diezelfde dijken en te veel op meerlaagse veiligheid. “Je reserveband gebruik je ook liever niet.”

Dit zegt Hans Vrijling, vertrekkend hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft. Meerlaagse veiligheid is hot. Het idee is dat niet alleen dijken goed moeten zijn, maar dat er ook evacuatieplannen liggen en dat de ruimtelijke ordening wordt aangepast aan het wassende water, in de vorm van de aanleg van terpen achter de dijken. Onzin, zegt de hoogleraar. “Zorg nou dat die dijken goed zijn, dan heb je nergens last van. Je auto moet ook gewoon goede banden hebben.”

Naar de achtergrond
Vrijling denkt dat door de focus op meerlaagse veiligheid de aandacht voor de kwaliteit van dijken verslapt. “Als de dijken voldoen aan de eisen, dan zijn ze veilig genoeg. Je moet aan het werk gaan met die dertig procent en die meerlaagse plannen laten varen. Ik ben bang dat de dijken op de achtergrond raken en dat we allemaal enthousiast met de meerlaagse veiligheid aan de gang gaan.”

De hoogleraar geeft een waarschuwing, er is volgens hem geen acute dreiging: “We lopen nu nog geen gevaar, maar dat zou in de toekomst wel het geval kunnen zijn, omdat we het onderhoud een beetje laten verslappen.”

New Orleans
Onderhoud van dijken, becijfert Vrijling, kost ongeveer een promille van het nationaal inkomen. Meerlaagse veiligheid kost volgens hem enorm veel meer geld. Vraag twee is of het zinvol is om bijvoorbeeld een evacuatieplan op te stellen. “Ik denk dat er weinig te evacueren valt. Je kunt misschien de mensen nog redden, maar alle fabrieken, alle auto’s, alle infrastructuur, alles gaat kapot, dus is de economische schade enorm. New Orleans is zeven jaar na de ramp nog steeds maar op de helft van zijn kracht.”

Stijgende zeespiegel
Bij zijn vertrek wil Vrijling nog een ding rechtzetten. Die stijgende zeespiegel, waar we allemaal zo bang voor zijn, is non-existent. “De zeespiegel stijgt alleen in de hoofden van sommige wetenschappers. De waterstand komt 20 centimeter in 100 jaar omhoog en dat is nog zo. Er zijn geen aanwijzingen dat de zeespiegel sneller stijgt.”

Gerelateerde artikelen