New Articles25 aug '15 14:21

Kabinet moet in hoger beroep tegen 'klimaatuitspraak'

Auteur: Madelon Meester

De VVD wil dat het kabinet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak in de klimaatzaak van juni. De rechter oordeelde toen dat de Nederlandse overheid de CO2-uitstoot in 2020 verder moet terugdringen.

Foto: ANP
Foto: ANP

Milieuorganisatie Urgenda spande destijds de zaak aan en vond dat de rechter Nederland – in het belang van toekomstige generaties – moest dwingen tot een effectiever klimaatbeleid. De rechter gaf Urgenda gelijk.

Raar
VVD-Kamerlid Remco Dijkstra noemt het een 'rare uitspraak' van de rechter. "De rechter moet niet op de stoel gaan zitten van de politiek. De politiek is aan zet, die moet de keuzes maken en de belangen afwegen. De uitspraak heeft me verrast en is uniek in zijn soort. Voor zover we kunnen nagaan is het niet eerder voorgekomen dat de rechter zo'n uitspraak doet."

Precedentwerking
Dijkstra is bang dat rechters zich in het vervolg ook op andere dossiers zullen uitspreken. "In dit geval is het een milieuorganisatie die naar de rechter stapte, maar deze uitspraak zou betekenen dat iedereen naar de rechter kan gaan, zich kan beroepen op allerlei verdragen en zijn gelijk kan afdwingen."

 

Eindstand
Volgens het Kamerlid is het kabinet, anders dan de uitspraak doet vermoeden, goed op weg met het reduceren van broeikasgas. "De rechter zegt dat we 25 procent reductie moeten halen. Wat ik belangrijker vind is dat we het einddoel realiseren en niet de tussenstand die de rechter nu voorstelt. Het einddoel is veel ambitieuzer: 40 procent reductie in 2030."

Twijfels
Dijkstra verwacht dat de 'hogere rechter het oordeel van de lagere rechter in het hoger beroep zal verwerpen'. Het is nog de vraag of er een Kamermeerderheid is te vinden voor het hoger beroep. SP en PvdA hebben hun twijfels al geuit. Dijkstra verwacht dat er over een paar dagen uitsluitsel komt of het kabinet in hoger beroep gaat of niet.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen