New Articles3 dec '12 11:31Aangepast op 3 dec '12 17:48

Fraude en zelfverrijking ontbreken in rapport

Auteur: Fleur de Bruijn

De commissie die de teloorgang van onderwijsreus Amarantis onderzocht, kraakt harde noten. Alle betrokken partijen maakte fouten en het bestuur faalde; het onderwijs leed er zwaar onder.

Uit de vandaag gepresenteerde versie van het rapport blijkt dat vele partijen betrokken zijn bij de ondergang van de onderwijsmoloch. De Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de onderwijsinspectie, het ministerie en de accountant: alle partijen hebben fouten gemaakt die mede hebben geleid tot de ondergang Amarantis begin dit jaar.

Volgens de onderzoekscommissie faalde het bestuur van Amarantis en was het toezicht op de onderwijsgroep zwak. Zo kwamen meldingen bij de Onderwijsinspectie met een vertraging van een half tot anderhalf jaar binnen, ontbrak de vereiste kennis bij het ministerie van Onderwijs en had accountant Deloitte scherper moeten zijn.

Financiële onregelmatigheden
Uit het conceptrapport over de val van Amarantis
bleek zaterdag dat er aanwijzingen zijn gevonden van zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden door bestuurders en hun adviseurs.

Maar in de definitieve versie van het rapport wordt er gezwegen over bovennoemde aanwijzingen. Volgens de onderzoekscommissie zijn er ‘diverse signalen over vermeende onregelmatigheden’ binnengekomen. Die zijn besproken met betrokkenen.

Geen fraude-onderzoek
De antwoorden waren in de ogen van de commissie ‘afdoende’ en daarom ‘uit overwegingen van zorgvuldigheid’ niet in het rapport opgenomen. De commissie was bovendien, naar eigen zeggen, niet aangesteld om fraude te onderzoeken.

“We weten waarom er is gelekt. Blijkbaar was er iemand die er graag op wilde wijzen dat er dingen geschrapt zouden worden in het definitieve rapport”, aldus BNR’s Jeroen Stans.

Strafrechtelijke vervolging
Wel zijn de meldingen apart aan minister Bussemaker doorgegeven en is aan haar gevraagd hier onderzoek naar te doen.

De minister van Onderwijs heeft de commissie, onder leiding van de Heerlense wethouder Riet de Wit, gevraagd mogelijke persoonlijke bevoordeling, bovenmatig persoonlijk gebruik van faciliteiten of bevoordeling van derden door bestuurders en leidinggevenden' ook te onderzoeken.

Omdat Martin van Rijn onlangs uit de commissie stapte omdat hij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd, heeft Bussemaker aan Femke Halsema, voormalig partijleider van GroenLinks, gevraagd of ze in de commissie wil plaatsnemen.

De minister van Onderwijs zal op basis van het onderzoek besluiten of er aangifte tegen de bestuurders moet worden gedaan.

Financieel wanbeleid
Amarantis kwam eind 2011 in acute financiële problemen. De onderwijskolos - met 30.000 leerlingen in het middelbaar en beroepsonderwijs - werd in vijf delen opgeknipt en 250 mensen werden ontslagen. Sinds augustus is de doorstart een feit.

Marcel Wintels, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys hogescholen, is in februari aangesteld als interim bestuursvoorzitter bij Amarantis. Hij kreeg van het ministerie van Onderwijs 18 miljoen euro om een faillissement af te wenden. “Alle problematiek heeft een groter beslag gelegd op onderwijsmiddelen, dus de pijn in het onderwijs is groter geweest dan deze 18 miljoen, maar als Amarantis failliet was gegaan, dan was de maatschappelijk schade vele malen groter."

Lees hier het interview met de minister van Onderwijs over de uitkomsten van het rapport.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen