New Articles7 okt '14 20:39Aangepast op 7 okt '14 22:36

Q&A The Voice of Tomorrow Anne Walraven

Auteur: Ruth Van der Vlugt

Het Green Team gaat aan de slag bij ABN AMRO. Anne Walraven is 'the voice of tomorrow' van The Green Quest en is klaar om deze uitdaging aan te gaan.

ABN AMRO is de nieuwe missiekandidaat van The Green Quest. Wat maakt deze organisatie volgens jou zo’n geschikte kandidaat?
 
‘ABN AMRO wil in deze missie aan de slag met de verdere verduurzaming van haar bestaande kantoorgebouwen en één van de kantoren zelfs energieopwekkend maken. Dit is een belangrijke missie, die niet alleen relevant is voor ABN AMRO zelf, maar ook door de kennis en expertise die zij hierin kan opbouwen voor haar klanten. Ook kan de bank hiermee een voorbeeld zijn voor andere banken. Ik hoop dan ook dat ABN AMRO deze ontwikkelingen wil koppelen aan een investeringsfonds dat ook andere bedrijven kan helpen om dit voorbeeld te volgen. Daarbij wil ik ABN AMRO aansporen om niet alleen duurzame maatregelen door te voeren in de kantoorgebouwen, maar deze juist ook (weer) te koppelen aan de verduurzaming van de bank zelf. In 2005 stond ABN AMRO nog op nummer twee in de Dow Jones Sustainability Index. In 2007 wonnen ze de Financial Times Sustainability Banking Award. Met de omvorming tot staatsbank in 2008 verdween ABN AMRO’s duurzaamheidsafdeling (en daarmee volgens velen ook haar vooruitstrevende duurzaamheidsbeleid). Binnen de Eerlijke Bankenwijzer scoort de bank nu zelfs een heleboel onvoldoendes, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering en opvallend genoeg ook op hun woningbouw- en vastgoedbeleid. Het verankeren van duurzaamheid binnen de bank is de enige manier om in de gestelde doelstellingen geloofwaardig te zijn naar medewerkers (en klanten) toe, helemaal als je ze wilt mobiliseren in de uitvoering ervan. Vooral als dit jonge mensen zijn is dit echt een voorwaarde.’
 
ABN AMRO wil met het hoofdkantoor het BREEAM Excellent certificaat verkrijgen. Ook wil de bank ervoor zorgen dat het kantoor in Alkmaar co2 neutraal en zelfs energiegevend wordt. Hoe realistisch zijn die doelstellingen volgens jou?
 
‘De doelstellingen zijn in principe haalbaar en realistisch, mits er intern voldoende draagvlak voor is. Dit heeft met name te maken met de achtergrond van de doelstellingen – Waarom deze en niet andere? Wat is het uiteindelijke doel wat ABN AMRO wil bereiken? Het is belangrijk dat ABN AMRO daarbij ook in haar investeringsbeleid in de woningbouw en vastgoed sector de voorwaarde voor BREEAM certificering meeneemt.’
 
ABN AMRO is een kweekvijver voor jong talent. Hoe zou ABN AMRO jonge medewerkers kunnen activeren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen?
 
‘In de huidige tijd is het voor ABN AMRO - net als voor elk bedrijf - van groot belang om de jonge generatie een stem te geven binnen de organisatie. Voor mijn persoonlijke zoektocht naar antwoorden, FutureFuel (http://futurefuel.nu/), doe ik interviews met de grote doeners en denkers van deze tijd en het belangrijkste inzicht uit alle ontmoetingen die ik heb gehad is dat een nieuwe economie al zichtbaar is in hoe jonge mensen denken en doen. Als een bedrijf wilt weten in wat voor wereld het de komende tientallen jaren zal opereren, is het belangrijk om allereerst een continue en open dialoog mogelijk te maken binnen de organisatie. Houd de bedrijfscultuur open en zorg dat jonge medewerkers hun van nature vernieuwende manieren van denken en doen niet hoeven af te leggen om in het organisatiesysteem te kunnen opereren. Zorg dat er ‘onaangepaste’ jonge mensen in je organisatie blijven rond lopen, die de organisatie scherp houden en uitdagen, eventueel in samenwerking met jonge duurzame koplopers van buitenaf. Zij zullen ABN AMRO bijvoorbeeld net als ik willen uitdagen om duurzame maatregelen te koppelen aan de kern en het DNA van de bank. Hieruit komt vervolgens ook de motivatie voort voor medewerkers om in hun eigen werk de duurzame gedragsverandering door te voeren, die ABN AMRO wil bereiken voor het behalen van de  BREEAM certificering.’
 
ABN AMRO wil vérder kijken dan alleen de twee duurzaamheidsdoelstellingen die al zijn geformuleerd. Op welke terreinen hoop je dat ABN AMRO ook actie onderneemt?
 
‘Ik hoop dat de directie er voor open staat om te kijken naar hoe de verduurzaming van de kantoorgebouwen kan bijdragen aan het verduurzamen en toekomstproof maken van de bank zelf. Dat is echt een voorwaarde voor het slagen van deze missie. Daarbinnen zou ik graag willen weten hoe ABN AMRO aankijkt tegen ontwikkelingen binnen de deeleconomie en crowdfunding, ontwikkelingen die mogelijk kunnen bijdragen aan de economie waar ABN AMRO straks een rol in speelt. En zoals ik al noemde: het geven van een plek aan ‘onaangepaste’ jonge mensen en een connectie maken met jonge duurzame koplopers van buitenaf.’
 
ABN AMRO heeft in een reactie op bovenstaand interview laten weten Anne Walraven graag te verrassen tijdens de kick off. Benieuwd naar haar ervaringen? Volg het project via Twitter #thegreenquest


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen