New Articles26 jan '13 14:43

Mea culpa van Vara over uitzending Tim Ribberink

Auteur: Fleur de Bruijn

De Vara biedt aan de ouders en nabestaanden van Tim Ribberink excuses aan in het geval pijnlijke grenzen zijn overschreden. De Vara maakte een uitzending over de achtergronden bij de zelfmoord van Ribberink.

'Gezien het grote aantal emotionele reacties op de uitzendingen van DeGids.fm over de zelfmoord van Tim Ribberink, willen de VARA en DeGids.fm graag hun achterliggende redenen toelichten', schrijft de Vara op haar website.

Bericht op telefoon
In de uitzending
werd de twijfel uitgesproken over het bestaan van een afscheidsbrief. De ouders van Tim Ribberink zagen zich genoodzaakt om het afscheidsbericht publiekelijk te maken. Ribberink had het bericht op zijn telefoon geschreven.

De aanleiding voor de uitzending, schrijft de Vara op haar site is het feit dat 'direct na de zelfmoord de zaak is gelinkt aan de veronderstelling dat Tim langdurig zou zijn gepest'.

Journalistieke plicht
Vara: 'Dit zou hem tot zijn daad hebben gedreven, en dat is ook als een vaststaand feit door vele media zo overgenomen. Uit onderzoek van DeGids.fm is echter gebleken dat daar vraagtekens bij waren te plaatsen. De redactie zag het als haar journalistieke plicht om dat verder uit te zoeken en daar aandacht aan te besteden. Al was het maar om deze serieuze zaak in de juiste context te kunnen plaatsen. Dat dit heftige reacties teweeg brengt, accepteren en begrijpen we uiteraard. Wij hopen dat we jullie desondanks duidelijk kunnen maken dat het ons doel is om alle nuances en feiten boven water te krijgen. Juist rond zeer gevoelige zaken zoals pesten onder jongeren. Zeker als het zelfmoord tot gevolg heeft.'

Rouwadvertentie
Op 5 november 2012 plaatste de ouders van Tim Ribberink een rouwadvertentie in Tubantia. De advertentie bevatte een afscheidsbrief van Tim die verklaarde een einde aan zijn leven te hebben gemaakt, omdat hij gepest werd.

De zaak Tim Ribberink maakte een golf van reacties los. De ouders van Ribberink gaven aan nooit iets van de pesterijen te hebben gemerkt. Ze besloten een deel van de brief in de rouwadvertentie te plaatsen, in de hoop het probleem pesten werd aangepakt in Nederland.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen