New Articles8 sep '14 21:26

Q&A met Policy Maker Marieke van der Werf

Auteur: Ruth Van der Vlugt

Het Green Team is blij verrast door alle suggesties vanuit 'the crowd'. De beste ideeën worden elke week voorgelegd aan een van de leden van het Green Team. Deze week: Policy Maker, Marieke van der Werf.

Marieke van der Werf
Marieke van der Werf (Jeroen Oerlemans)

Suggestie 1: ‘FrieslandCampina kan investeren in leningen aan personeel om zonnepanelen op privé woningen te installeren’ (S. van der Minne)

Marieke van der Werf: ‘Goed idee, een 'PV-Privé' project. Dit kan op diverse manieren. Zo zou het bedrijf ook collectief zonnepanelen kunnen inkopen en deze kunnen verhuren, schenken of leasen aan de medewerkers. Omdat niet iedereen een geschikt dak heeft, is het compenseren van de medewerkers die er niet gebruik van kunnen maken wel een aandachtspunt.’

Suggestie 2: ‘Melk wordt nu gepasteuriseerd door verhitting. Het kost minder energie om dit te doen met elektrische stroom omdat elektrische stroom uit negatief geladen elektronen bestaat. Bacteriën worden geëlektrocuteerd door de elektronen omdat bacteriën positief geladen zijn.’ (J. Guns)

Marieke van der Werf: ‘Dank voor het wijzen op deze bestaande technologie. Het komt vaker voor dat er oplossingen zijn voor verbetering, maar dat deze door bestaande systemen toch in de vergetelheid raken. Technisch kan ik het niet beoordelen, maar deze suggestie nemen we mee als we kijken naar het verhittingsproces. Met de grote hoeveelheid restwarmte in Nederland zijn er wellicht nog meer opties.’

Suggestie 3: ‘De coöperatie zal niet ontkomen aan de toenemende schaalvergroting binnen de landbouwsector, wat inhoudt dat zij ook te maken krijgt met het ontmantelen van bedrijven.  

Een kenmerkend beeld in het agrarisch landschap is de silo. Bij de ontmanteling van bedrijven worden deze silo's neergehaald en aangeboden bij een afvalverwerker. De silo eindigt vervolgens in de verbrandingsoven. Dit laatste is echter niet langer nodig, omdat ons concept voorziet in 100% recycling van GVP.’

Marieke van der Werf: ‘Wat mij aanspreekt is dat hier verder wordt gekeken dan alleen het bedrijf. Dat is terecht: bij verduurzaming moet de hele keten worden betrokken. In deze suggestie gaat het om het afvalstadium van silo's. Recycling past bij de 'circulaire economie', die zeker in ons advies aan de orde zal komen.’

Suggestie 4: ‘In mest zit methaan, een brandbaar gas. Door de mest op te vangen, kun je energie uit het methaan winnen. Deze energie kun je weer gebruiken bij het koelen van melk. Als het kouder wordt en de koeien staan op stal, dan loont het zeker de moeite.’

Marieke van der Werf: ‘Elk alternatief voor fossiele energie is welkom. In dit voorbeeld is er een relatie tussen de melkveesector en de energie van Campina. Dat vind ik in meerdere opzichten een mooie combinatie.’

Gerelateerde artikelen