New Articles13 okt '14 22:05

Q&A The Believer Jan van Betten

Auteur: Ruth Van der Vlugt

Elke week leggen we enkele interessante en bijzondere suggesties voor aan het Green Team. Deze week: The believer Jan van Betten.

Suggestie van Rikjan Peters: ‘Geef een zakelijke KM-vergoeding voor (elektrische)fiets rijders.’

Jan van Betten: ‘Er zijn uitstekende (fiscale) regelingen voor de 'fiets van de zaak'. Ik weet niet of ABN AMRO hiervan gebruik maakt. Fietsen is gezond voor lichaam, geest en (werk)klimaat. Er zijn ook hele leuke apps, zoals RingRing, die je fietskilometers bijhouden en via een puntensysteem korting geven op bepaalde (duurzame) aankopen.’

Suggestie van Milieu Centraal:’ Koppel een hypotheekportefeuille aan CO2-reductiedoelstellingen’

Jan van Betten: ‘Informeren, stimuleren en inspireren m.b.t. CO2 doelstelligen lijkt me sowieso goed. Of je dat moet doen door een koppeling aan de hypotheekportefeuile of op een andere manier hangt af van wat de meest effectieve methode is. Het lijkt me dat ABN AMRO, met een groot belegd vermogen in onroerend goed, er belang bij heeft om een link te leggen tussen waardebehoud van onroerend goed doormiddel van investeringen in energiemaatregelen.’

Suggestie van Alexander VosdeWael:  Reken een lagere hypotheekrente wanneer woning aantoonbaar EPC waarde van 0 heeft.’

Jan van Betten: ‘Ook hier geldt: het stimuleren van energiebeperkende maatregelen is een goede zaak. Of dat het beste via de hypotheekrente kan, is moeilijk te zeggen. Bij dit soort zaken moet je altijd in de gaten houden wie de maatregel betaalt en wat dat kost. Als je dit door wilt voeren, zal dat waarschijnlijk alleen mogelijk zijn doormiddel van een bonus-malus regeling (EPC waarde boven 0 betaalt hogere rente) Dan kom je in lastige concurrentie-vraagstukken.’

Suggestie van Loes van Arkel: ‘Maak een lijstje 'wat bezitten wij, wat kopen wij in?' en geef aan 'wat gebruiken wij'. Wees daarna creatief’

‘ Daar is natuurlijk niets op tegen. Geen verspilling, niets aanschaffen dat niet gebruikt wordt. En creativiteit inzetten: natuurlijk!’

Gerelateerde artikelen