New Articles2 apr '13 18:04

BNR Juridische Zaken | Nieuwe regels kinderalimentatie

Auteur: Renee van Heteren

Om het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie iets eenvoudiger te maken zijn er vanaf 1 april nieuwe richtlijnen. Rechters kunnen nu gebruik maken van een draagkrachttabel. Aan de hand die tabel wordt op basis van het inkomen berekend hoeveel een ouder aan alimentatie kan betalen. Hiermee worden lastige vragen omzeild zoals: Hoeveel kost een kind? Rechters en advocaten zijn er nog niet over uit of de nieuwe richtlijn een aanwinst is of juist niet.

Stiefouders

Annemarieke Roelvink, familierechter bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van de werkgroep alimentatienormen, legt bij BNR Juridische Zaken uit dat de zaken die voor de rechter komen ingewikkeld zijn. Vaak is er sprake van samengestelde gezinnen waarbij voor alle ouders, dus ook de stiefouders, alimentatie berekend moet worden. Met dit rekenmodel hoeven rechters niet meer te kijken naar alle kosten die ouders maken, maar kunnen ze aan de hand van iemand inkomen bepalen wat hij of zij gaat betalen.

Aannames

Rob van Coolwijk is voorzitter van de vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. Hij juicht de vereenvoudiging toe maar is ook bang dat hiermee aan het welzijn van kinderen voorbij wordt gegaan. ‘De aannames waar mee wordt gewerkt zijn niet goed. Kijk bijvoorbeeld naar de woonlast, daarbij wordt uitgegaan van een forfaitair bedrag en er wordt niet gekeken naar wat iemand echt uitgeeft. Dus als iemand in realiteit minder woonlasten heeft dan in die tabel, dan wordt dat niet meegenomen. Dan wordt de alimentatie dus lager en dat is in het nadeel van het kind’.

Stiefouderverplichting

Volgens Roelvink is er nog altijd ruimte voor een rechter om af te wijken van de richtlijn. De druk op familierechters wordt volgens haar trouwens pas echt minder wanneer stiefouders buiten beschouwing gelaten mogen worden. Van Coolwijk onderschrijft dit en richt zijn blik op Den Haag: ‘Om een hier een eind te maken zou de wetgever stiefoudersverplichting anders moeten invullen. Ik vind dat de verantwoordelijkheid om te betalen bij de ouder ligt die het kind heeft verwerkt’.

Kind centraal

Uiteindelijk zijn Roelvink en Van Coolwijk het er wel over eens dat het kind centraal moet staan. Zij gaan verder met elkaar in gesprek over de verbetering voor de kinderalimentatierichtlijnen.

Gerelateerde artikelen