New Articles12 mrt '13 16:42

BNR Juridische Zaken | Uitspraken over Joden mogelijk strafbaar

Auteur: Renee van Heteren

‘Joden zijn slecht’ en ‘Ik ben tevreden met wat Hitler heeft gedaan’, Dit soort uitspraken deden vier jongens van Turkse komaf in het NPS-programma ‘Onbevoegd Gezag’. Het OM in Arnhem onderzoekt of de uitspraken antisemitisch en dus strafbaar zijn. Volgens mediarecht-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm zijn dit soort uitspraken in beginsel strafbaar.

Strafbaar

Hoewel het niet vaak voorkomt dat het OM over gaat tot vervolging, zijn het verleden vergelijkbare uitspraken strafrechtelijk veroordeeld, aldus Alberdingk Thijm. Cruciaal in dit soort zaken is of de uitspraken tot haat tegen een groep mensen of tegen een religie aanzetten. ‘Je komt er eerder mee weg als het gaat om religie. Dat zag je ook bij het proces tegen Geert Wilders. Die gaf steeds aan dat het hem niet om de mensen maar de religie ging’.

Verontwaardiging

Bij het al dan niet overgaan tot vervolging kijkt het OM naar verschillende dingen. Het feit dat het hier om jonge jongens gaat kan invloed hebben op het besluit. Maar ook de ophef en verontwaardiging die dit soort uitspraken uitlokken spelen een rol. Politici hebben meer ruimte om te zeggen wat ze willen dan gewone burgers. Dat blijkt deze week ook weer uit de vrijspraak van Delano Felter van de Republikeinse Moderne Partij door het gerechtshof in Amsterdam. De politicus werd beschuldigd van discriminatie en groepbelediging naar aanleiding van uitspraken die hij tegen AT5 deed over homofilie. Het Hof oordeelde dat hij deze uitspraken deed in het kader van politieke discussie en dat hij dus niet bestraft hoeft te worden.

Civiel recht

Mediarecht-advocaat Alberdingk Thijm vindt dat zaken zoals die van de jongens uit het NTR-programma beter thuishoren in het civiele recht. ‘het strafrecht moet als laatste redmiddel worden gezien. Het civiele recht biedt meer ruimte alle factoren van de context te betrekken in het proces. In het strafrecht wordt uitgegaan van een hele specifieke delictomschrijving en wat daar dan wel of niet onder valt’.

Gerelateerde artikelen