New Articles7 mrt '12 16:28

Innovatief maar niet vergoed - zorgondernemers in de knel

Auteur: Elfanie toe Laer

Innovatie in de gezondheidszorg is alleen voor de doorzetters. Verzekeraars en de overheid zijn heel terughoudend als het gaat om vergoeden van nieuwe zorg. Hoe kunnen zorgondernemers hen toch voor zich winnen?

Internist Sabine Pinedo runt samen met haar man een zorpraktijk in Amsterdam Zuid waar mensen terechtkunnen met onder andere hartproblemen. Zij helpt talloze patiënten maar krijgt vanwege ingewikkelde regelgeving niets vergoed door de verzekeraar. Zij houdt haar praktijk draaiende met eigen geld en een goedwillende investeerder, vertelt zij in BNR Gezond. "Maar op een gegeven moment is dat geld op." Hans van Putten, oprichter van de Thomashuizen, zorginstellingen voor gehandicapten kampt met hetzelfde probleem. Toen hij wilde gaan investeren in thuiszorg, kreeg hij te maken met de weerbarstigheid van de realiteit van de overheid en de verzekeraars. Zij kunnen volgens hem niet inspelen op innovatieve en snel veranderende zorg. "Nieuwkomers wordt het zo moeilijk mogelijk gemaakt," is zijn ervaring, ook al levert andere zorg vaak een enorme besparing op. Was er een soort scheidsrechter die de zorg kon beoordelen, zou het beter gaan, denkt hij. De verzekeraars zijn nu namelijk veel te ambtelijk georganiseerd.

"We moeten naar een systeem dat werkt als de wet van de communicerende vaten," bepleit Pinedo. "Als er ergens anders betere zorg wordt geleverd, dan moet je gaan schuiven met de vergoedingen." Zorgverzekeraars Nederland wilde niet reageren in BNR Gezond. In een reactie liet CZ wel weten nieuwe zorg wel te vergoeden maar alleen als het iets anders vervangt. Als de verzekeraar bijvoorbeeld al genoeg contracten heeft gesloten met ziekenhuiszen en een nieuwe idee voorziet in dezelfde zorg, dan houdt het volgens hen op. Desondanks houden zij de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de gaten. Toch zijn de verzekeraars, die van de minister de taak kregen om bezuiniging af te dwingen, nog niet goed genoeg in staat om die taak goed uit te voeren, ook al is de wil er zeker wel.

Gerelateerde artikelen