New Articles4 mrt '13 09:35

Jonge leiders geven input aan de SER

Auteur: Ruth Van der Vlugt

Een groep deelnemers aan de Nudge Leadership Challenge 2012 gaf deze week input voor het Energieakkoord in een dialoogsessie met SER-voorzitter Wiebe Draijer. Om de toekomstbestendigheid van het Energieakkoord te vergroten, streeft de SER er naar om ook onder jongeren een breed draagvlak te genereren.

Aan de hand van stellingen gaven de deelnemers hun mening over verschillenden onderwerpen. In een interactieve sessie hebben de deelnemers in groepjes meegedacht over de invulling van de thema’s van het Energieakkoord. 

Bruisende discussies

In de bruisende discussies kwam een groot aantal aspecten aan de orde. Ze resulteerde in goede inzichten en ideeën. Wiebe Draijer was na afloop tevreden over de inzet van de jonge leiders. Volgens hem was de input van de groep zeer waardevol en voelde hij de energie die de jonge leiders uitstraalden. De input van deze sessie wordt door de SER rechtstreeks ingebracht in de overlegtafels aan de vorming van het Energieakkoord.

Over het Energieakkoord

Nederland staat voor de uitdaging om het aandeel duurzaam opgewekte energie te vergroten naar 16 procent in 2010. Vorig jaar concludeerde de SER dat het huidige energie- en klimaatbeleid te weinig continuïteit en samenhang kent. Daarom is op korte termijn een breed gedragen energieakkoord nodig, stelt het adviesorgaan. Dit akkoord moet bindende afspraken bevatten over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Tegelijkertijd moet het aanzetten tot duurzame groei en groene werkgelegenheid. De SER heeft aangeboden haar platformfunctie in te zetten om binnen 6 maanden te komen tot een breed maatschappelijk gedragen akkoord met afspraken tussen onder meer overheid, burgers, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties.

Winst met Waarde

De winnaars van de Nudge Leadership Challenge bevinden zich momenteel op de Noordpool. Hier buigen zij zich over de mogelijkheden om Nederland te verduurzamen. Dat doen zij met de campagne ‘Winst met Waarde’, waarmee zij aandacht vragen voor het Social Entrepreneurship. Door de effecten van klimaatverandering met eigen ogen te aanschouwen hopen de leiders bij terugkomst de noodzaak van verduurzaming onder de aandacht te brengen bij het bedrijfsleven. Daarbij werken zij tijdens hun reis hard aan een leiderschapstraject om zo als leiders van de toekomst nooit onbeslagen ten ijs te komen.

Volg BNR Noordpool op de voet. Elke dag in het programma Zaken doen met en op bnr.nl/Noordpool.

Bron: Nudge


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen