New Articles8 jul '12 18:29

Economenoorlog in Duitsland

Auteur: Fleur de Bruijn

In Duitsland woedt een hevige strijd tussen drie groepen economen. Aanleiding is de eurotop van 28 en 29 juni, waar Angela Merkel instemde met de eerste stappen naar een Europese bankenunie.

Dit schrijft De Tijd zondag. Hans-Werner Sinn, professor economie in München en topman van het gezaghebbende Instituut Financieel Onderzoek, voerde lang eenzaam campagne bij de oosterburen tegen het Europese uniforme betalingssysteem TARGET2. Door dit systeem bouwde de Bundesbank honderden miljarden schuldvorderingen op zwakke Europese landen als Spanje en Italië op. Volgens Sinn dreigt zo ‘een begrotingsunie via de achterdeur’.

Liebe Mitbürge
Donderdag kreeg Sinn bijval van van 172 economen. Dat gebeurde op Facebook en via de Frankfurter Allgemeine Zeitung, door De Tijd spreekbuis van conservatief Duitsland genoemd. De economen begonnen hun brief nog beleefd met 'Liebe Mitbürger', maar de rest van de brief was een zeer kritisch betoog aan het adres van Merkel en alle voorstanders van de bankenunie.

'Geen feiten maar clichés'
De tegenreactie liet niet lang op zich wachten. In een protestbrief in de spreekbuis van liberaal Duitsland, het Hamburgse Handelsblatt, schreven zeven economen waaronder Peter Bofinger, econoom en lid van de 'raad van wijzen' van de Duitse regering, dat Sinn en zijn 172 volgers 'geen feiten maar clichés en bedenkelijke argumenten' opsommen.

'Schulden collectief dragen'
Bofinger legde dit weekend in de Frankfurter Allgemeine Zeitung zijn standpunt uit: “Ik vind het niet correct dat Sinn en zijn aanhangers de Duitsers niét eerlijk de gevolgen van hun stellingname meegeven. Willen we de euro houden, dan gaan wij er mee moeten instemmen dat we meer schulden collectief gaan dragen. Voor Sinn of tegen Sinn betekent even goed voor of tegen het vasthouden aan de euro.”

Tussen de groepen
Een derde groep van 15 economen mengde zich vrijdagavond in de discussie. Deze groep gaat tussen de groep Sinn en de groep Bofinger staan, al steunen ze wel de beslissingen van Merkel op de eurotop. “Een gemeenschappelijke muntunie met vrij kapitaalstromen kan zonder bankenunie niet functioneren (…) Het is een belangrijke stap om de duivelse link tussen banken- en schuldencrises te doorbreken.'

De 'tussengroep' geeft wel Sinn & co gelijk dat een bankenunie niet mag uitdraaien om een collectivisering van de bankenschuld.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen