New Articles8 jun '11 10:53Aangepast op 8 jun '11 11:49

Kabinet moet opnieuw onderhandelen

Auteur: Jorn Lucas

PvdA en SP willen dat het kabinet opnieuw met de gemeenten gaat onderhandelen als die woensdag niet met hele bestuursakkoord instemmen. De gemeenten zijn vandaag in Ulft bijeen om zich uit te spreken over de afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemaakt met het kabinet over de verdeling van taken en geld.

Onder gemeenten is groot verzet tegen de bezuiniging op sociale werkplaatsen die ze moeten uitvoeren. Ze vinden dat er te weinig geld beschikbaar is om mensen uit de sociale werkvoorziening aan een reguliere baan te helpen. Vrijwel de hele oppositie in de Tweede Kamer steunt de gemeenten in hun verzet. PvdA, SP en GroenLinks voeren woensdag ook actie in Ulft.
PvdA: afwijzing is belangrijk signaal
Het is volgens PvdA-leider Job Cohen een belangrijk signaal als gemeenten de afspraken over de sociale werkplaatsen afwijzen en dat zou het kabinet volgens hem serieus moeten nemen.
Voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV wil dat gemeenten het hele bestuursakkoord verwerpen.
Sociale werkplaatsen
Het bestuur van de VNG heeft besloten het deel van het bestuursakkoord over de sociale werkplaatsen woensdag niet in stemming te brengen. Het hoopt dat er wel voldoende steun is voor de rest van het akkoord. Het gaat dan om de verdeling van taken en geld op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en natuurbeheer.
Het kabinet heeft echter gezegd dat er geen bestuursakkoord meer over is als er onderdelen uit gehaald worden.
Bestuursakkoord is beginpunt
Het bestuursakkoord dat de VNG vandaag voorlegt aan haar leden, is het beginpunt voor verdere gesprekken tussen de rijksoverheid en gemeenten. "Het is dus geen eindpunt", hield voorzitter Annemarie Jorritsma de VNG-leden in Ulft voor.

Het VNG-bestuur stelt de gemeenten voor in te stemmen met het bestuursakkoord met uitzondering van hoofdstuk 6, dat onder meer handelt over de sociale werkplaatsen. "Er staan goede dingen in dat hoofdstuk, maar we hebben er onvoldoende vertrouwen in", zegt Jorritsma. Andere sprekers noemden hoofdstuk 6 onuitvoerbaar.

Volgens onderhandelaar Marco Florijn van de VNG gaan gesprekken met het kabinet over het gewraakte hoofdstuk gewoon door.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen