New Articles8 mrt '11 18:56

Uitzendbureau moet loon zieke doorbetalen

Auteur: Pieter van den Akker

Uitzendbureaus moeten volgens minister Henk Kamp (Sociale Zaken) het loon twee weken doorbetalen als uitzendkrachten ziek worden. Dat is een voorbeeld van hoe de minister hoopt dat tijdelijke krachten die nu in de Ziektewet belanden, straks meer door hun (oude) werkgever gestimuleerd worden om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Dat blijkt uit een brief van Kamp aan de Tweede Kamer over zijn voorstellen om de Ziektewet aan te passen. Het grootste deel van de ongeveer 100.000 Ziektewetuitkeringen gaat naar zieke uitzendkrachten, andere flexkrachten en WW'ers.
Ziektewet 'activerender'
De minister kondigde vorige week al aan dat hij de Ziektewet ,,activerender'' wil maken. Zo wil Kamp ook regelen dat uitkeringsinstituut UWV na één jaar ziekte gaat bekijken of mensen misschien niet meer hun oude beroep kunnen uitoefenen, maar wel iets anders kunnen doen.
Twijfel bij PVV
Kamp stuitte enkele maanden geleden in de Kamer op twijfel bij gedoogpartner PVV over het kabinetsplan om de duur van de WW bij zieke werklozen in te korten met de periode dat ze in de Ziektewet zitten. De PVV heeft met regeringspartijen VVD en CDA afgesproken dat er niet wordt getornd aan de WW. PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar zei dat bezuinigingen die met de plannen zijn gemoeid maar behaald moeten worden door werklozen sneller uit de Ziektewet te krijgen.
Volgens Kamp is aanscherping ook noodzakelijk, omdat modernisering van de Ziektewet is achtergebleven sinds de hervorming van de WAO tot de WIA en de invoering van de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers bij verzuim van vast personeel. Door die betalingsplicht voor de eerste twee ziektejaren doen werkgevers en werknemers samen er meer aan om het verzuim zo kort mogelijk te houden.
Langer ziek
Mensen in de Ziektewet zijn volgens Kamp gemiddeld langer ziek dan werknemers in vaste dienst. Ook belanden de tijdelijke krachten in de Ziektewet vaker in regelingen voor arbeidsongeschiktheid. Zo zorgen zij voor bijna de helft van de instroom in de WGA, de regeling voor deels arbeidsongeschikten, terwijl ze tezamen maar een kwart vormen van de werkenden die verzekerd zijn voor de WGA.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen