New Articles8 mrt '11 16:28

De toekomst van de bio economie

Auteur: Ruth Van der Vlugt

Er zijn hoge verwachtingen als het gaat om biobrandstoffen en dus wordt er hevig geinvesteerd in onderzoek naar de beste ingredienten voor biobrandstof. Op veel van deze ingrediënten is kritiek. Critici twijfelen aan het duurzaamheidsgehalte van biomassa.  Ook zetten zij vraagtekens bij de grote negatieve gevolgen voor ontwikkelingslanden, waar de productie van biomassa moet concurreren met de voedselvoorzieningen en oerbossen.

Fossiele brandstoffen raken steeds schaarser en dus zijn we wanhopig op zoek naar alternatieven. Gelukkig stevent de wetenschap af op duurzame oplossingen.

In deze aflevering van BNR Duurzaam! voelt presentator Hester van Dijk Professor René Wijfels, aan de tand over de duurzame inzet van algen voor onze energietoepassingen. En legt Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW, uit wat deze wetenschappeiljke ontwikkelingen betekenen voor de grootverbruikers in energie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen