New Articles9 mrt '11 15:55Aangepast op 9 mrt '11 16:42

Werkgever houdt van blanke, gezonde man

Auteur: Pieter van den Akker

Veel werkgevers kiezen bij het aannemen van mensen voor de "veilige optie'' van de blanke, gezonde, autochtone man. Andere groepen hebben het nakijken. Dat stelde FNV-bestuurder Leo Hartveld vandaag  in de Tweede Kamer bij een rondetafelgesprek over discriminatie op de arbeidsmarkt.

Op centraal niveau hebben werkgevers en vakbeweging allerlei afspraken gemaakt om iedereen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt. Maar dat helpt nog veel te weinig.
Allochtonen
Op centraal niveau hebben werkgevers en vakbeweging allerlei afspraken gemaakt om iedereen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt. Maar dat helpt nog veel te weinig. De werkloosheid onder allochtonen is nog onverminderd hoog, slechts 4 procent van de werkgevers heeft een jonggehandicapte in dienst, het aantal vrouwen aan de top groeit maar nauwelijks en ouderen die na hun 50e hun baan verliezen, hebben een extreem lage kans iets nieuws te vinden, zo somde hij op.
Iedereen moet een kans krijgen
'Belangrijke oorzaak hiervoor is dat het niet lukt individuele werkgevers mee te krijgen in de afspraken die op centraal niveau worden gemaakt', aldus Hartveld. 'Collectief vinden werkgevers dat iedereen een kans moet krijgen, maar individueel beschouwt men het amper als een verantwoordelijkheid.'
Sollicitatiegesprek
Als het werkgevers en vakbeweging niet lukt gelijke kansen te creëren, dan moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen, vindt Hartveld. Hij denkt dan niet aan quota, maar bijvoorbeeld aan een verplichting achtergestelde groepen uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Hij is ervan overtuigd dat de meeste vooroordelen dan verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Gerelateerde artikelen