New Articles6 mei '11 13:05

Verladers pakken dure rederijen aan

Auteur: Jorn Lucas

Verladersorganisatie EVO verdenkt rederijen ervan te hoge kosten in rekening te brengen. Op die manier zouden rederijen hun winsten opkrikken ten koste van de verladers. De EVO is bezig met het opstellen van een ranglijst, met daarop dure en goedkope rederijen.

Bij de organisatie zijn 30.000 bedrijven aangesloten die goederen te vervoeren hebben. EVO ageert al langer tegen de in haar ogen ondoorzichtige wijze waarop in de internationale scheepvaart kosten worden doorberekend en wil daar nu met behulp van de ranglijst een einde aan maken.
Piraterij
EVO geeft als voorbeeld de toeslagen die worden doorberekend om veiligheidskosten tegen piraterij te dekken. Verladers betalen nu gemiddeld 100 dollar per container extra om hun goederen veilig door de Golf van Aden en de Arabische Golf te loodsen, maar de werkelijke kosten liggen daar ver onder, aldus de verladersorganisatie. "De doorberekende kosten dienen dan ook niet ter dekking van gemaakte kosten, maar als instrument om de winst te verhogen.’’
EVO gaat nu eerst criteria vaststellen om de rederijen te kunnen beoordelen. "We zullen bij het samenstellen van de ranglijst niet over een nacht ijs gaan'', aldus de organisatie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen