New Articles18 apr '11 19:40

Opnieuw minder verkeersdoden

Auteur: Harmen Simon Teunis

In het verkeer zijn vorig jaar 640 mensen om het leven gekomen. Dat is 11 procent minder dan in 2009, toen er 720 doden vielen. Dit blijkt uit maandag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De dalende trend van de afgelopen jaren zet door. Er zijn vooral minder slachtoffers onder personen jonger dan 40 jaar en onder fietsers en automobilisten. Voetgangers vormen de enige groep weggebruikers waarbij het aantal licht is gestegen. Vorig jaar vonden 72 voetgangers de dood in het verkeer. Meer dan 60 procent van hen was 50 jaar of ouder.

Cijfers niet enthousiast ontvangen

Veilig Verkeer Nederland en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zetten vraagtekens bij de registratie van verkeersdoden door de politie. Beide instanties stellen dat de cijfers hierdoor zijn vertekend. "Wij hebben zeer serieuze aanwijzingen dat de politie sinds eind 2009 een stuk minder nauwkeurig is met het registeren van verkeersslachtoffers", stelt een zegsman van de SWOV.

Het registreren van gewonden en doden als gevolg van ongevallen in het verkeer heeft volgens de SWOV minder prioriteit gekregen. Daardoor belt de politie volgens het instituut niet altijd meer goed na of een gewonde in het ziekenhuis is overleden of niet. Het vermoeden van de SWOV wordt nog versterkt doordat het aantal gewonden bij verkeersongevallen wel is gestegen. "Er is geen reden om aan te nemen dat er percentueel een kleinere groep van deze gewonden sterft dan voorheen."

Aantal overleden voetgangers gestegen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt het bovendien zeer zorgelijk dat het aantal voetgangers dat is overleden door een verkeersongeval is gestegen. "We moeten enorm oppassen dat dit geen trend gaat worden", stelde een zegsman maandag. "Er zouden duidelijke beleidsmaatregelen moeten komen om voetgangers beter te beschermen." Ook vindt VVN het geen goede zaak dat het aantal doden in 30 kilometerzones niet is gedaald het afgelopen jaar.

Reactie Melanie Schultz

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur stelde in een reactie vooral blij te zijn met de daling van het aantal verkeersdoden. Zij stelde dat het haar prioriteit is en blijft om "hard op te treden tegen verkeersovertreders en het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen en fietsers. Want iedere dode is er één te veel."

Maximaal 500 verkeersdoden in 2020

Het kabinet wil het aantal verkeersdoden terugbrengen tot maximaal vijfhonderd in 2020, zoals vermeld in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Maatregelen om dit doel te bereiken staan in het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2012, dat deze maand naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Sinds jaren '70 dalende trend

De sterfte door verkeersongevallen vertoont al sinds het midden van de jaren zeventig een dalende trend. Destijds kwamen meer dan drieduizend mensen per jaar om in het verkeer. Halverwege de jaren zeventig werden de autogordel en de bromfietshelm verplicht. Sinds 1972 (het jaar met de meeste verkeersdoden) is het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer met 80 procent gedaald.

Gerelateerde artikelen