New Articles8 mrt '11 09:42

Prestatiebonus onderwijzers controversieel

Auteur: Thijs Baas

Het voornemen van de Onderwijsraad om één op de twintig leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs te belonen met extra salaris kan rekenen op de nodige kritiek van Jaap Donkers, hoogleraar onderwijssociologie in Maastricht.

Jaap Donkers, hoogleraar onderwijssociologie aan de Universiteit van Maastricht, ziet weinig in de plannen van de Onderwijsraad. 'Slechts 5% van de leraren krijgt deze bonus. Ik zie het niet als een middel om het niveau op te krikken. Donkers betwijfelt daarom of je de kwaliteit echt verbetert met een prestatiebonus. Europees koploper Finland heeft absoluut niet dit soort prestatiebeloningen, en daar is de gelijkheid tussen leerkrachten minstens zo groot.' 

Ook aan het voornemen om minder aan de minimumkwaliteit te denken en meer aan de maximumkwaliteit kleven volgens Donkers de nodige bezwaren. Het geeft een vrijbrief om ongediplomeerde leraren voor de klas te zetten. Tegelijkertijd is het nog altijd ingewikkeld en kostbaar om disfunctionerende leraren te ontslaan. Donkers pleit dan ook voor versoepeling van het ontslagrecht. Ook een register van verplichte bijscholingscursussen zou wat hem betreft kunnen bijdragen aan verbetering van het Nederlandse onderwijs.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen