Binnenland10 jun '16 13:45Aangepast op 10 jun '16 16:23

Raad van Toezicht UvA stapt op

Auteur: Madelon Meester

Taken worden zo snel mogelijk overgedragen aan nieuw te benoemen leden. De reden voor het aftreden is onder meer de moeizame relatie met de medezeggenschapsorganen binnen de universiteit.

Atzo Nicolaï was voorzitter van de RvT.
Atzo Nicolaï was voorzitter van de RvT. (ANP/ROBERT VOS)

Oud-minister Atzo Nicolaï had de leiding over de Raad van Toezicht. Pieter Gerrit Kroeger, hoofdredacteur van Science Guide, noemt het heel opvallend dat de Raad van Toezicht opstapt, aangezien er zich tien jaar geleden eenzelfde soort situatie voordeed. 'Toen is de Raad van Toezicht ook al eens in zijn geheel opzij gezet. Er werd toen zelfs een hoge ambtenaar van het ministerie aangesteld die als een soort kabinetsformateur een halfjaar bewind moest voeren en een nieuwe Raad van Toezicht moest samenstellen.'

Onduidelijke verhoudingen
In 2015 leidden de studentenprotesten al tot het vertrek van collegevoorzitter Louise Gunning. Dat het keer op keer lijkt mis te gaan bij de UvA is volgens Kroeger te wijten aan onduidelijkheid over de verhoudingen binnen het bestuur. 'De Hogeschool van Amsterdam is een partner van de UvA. Ze hebben twee Raden van Toezicht en één College van Bestuur. De besturen zijn dus gefuseerd, maar de organisaties niet. Daarbij hebben de HvA en de UvA geen gezamenlijke strategie. Dat is een lastige situatie. Ik denk dat de twee Raden van Toezicht steeds met elkaar bezig zijn.'

Volledige fusie
Kroeger denkt dat de hogeschool en de universiteit in zijn geheel zouden moeten fuseren. 'Een heel intensieve samenwerking in zo'n grote stad lijkt me een geweldig goed idee is. De fusie als visioen destijds van Jankarel Gevers, de toenmalige UvA-voorzitter, was een briljante opzet. Alleen is dat plan ergens blijven hangen toen hij plotseling overleed.'

Gerelateerde artikelen