Economie21 jul '16 12:43Aangepast op 21 jul '16 13:20

ABP: 'We zijn niet optimistisch'

Auteur: Madelon Meester

De financiële positie van pensioenfondsen blijft zorgelijk. Daardoor is de kans groot dat de pensioenen volgend jaar worden verlaagd.

Foto: ANP
Foto: ANP

'Als we naar de toekomst kijken, zijn we niet optimistisch', zegt Corien Wortmann van pensioenfonds ABP. 'Door de politieke onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen én de Verenigde Staten verwachten de komende tijd last te blijven houden van een lage rente. Daarnaast zien we traag economisch herstel.'

Pensioenverplichtingen
Volgens Wortmann is het ook mogelijk dat de rente nog verder zal dalen. 'In ons Nederlands pensioenstelsel moeten de pensioenfondsen voor hun pensioenverplichtingen zestig jaar met die lage rente rekenen, dus dat heeft een enorm effect op onze stijgende verplichtingen.'

Het ABP vindt dit een achterhaald systeem. Daarom kijkt het fonds samen met de Sociaal Economische Raad en Den Haag hoe dit stelsel veranderd kan worden. 'De arbeidsmarkt is veranderd, de samenleving ook en het stelsel is te rentegevoelig. Daarom zijn we voor een modernisering.'

Nieuw pensioenstelsel
Dat nieuwe stelsel moet meer uitgaan van een persoonlijk pensioen, vindt Wortmann. 'Waarin iedereen weet wat hij opbouwt, maar tegelijkertijd de bescherming krijgt die het huidige stelsel ook biedt. Dat je samen verplicht pensioen opbouwt en dat je samen de risico's deelt. Maar we willen ook de huidige verworvenheden behouden: dus voor die ene euro die je als premie inlegt, moet je er uiteindelijk drie terugkrijgen.'

Onverminderd groot risico
Op dit moment is dekkingsgraad van het ABP licht gestegen, van 90,4 naar 90,6 procent. 'We zijn blij dat de financiële positie op dit moment stabiel is, maar we zien toch een onverminderd groot risico dat we in 2017 de pensioenen moeten verlagen. Dat kan betekenen dat als je een pensioen krijgt van 700 euro, dat er dan 7 euro per maand afgaat. We hopen dat de financiële markten aantrekken komend jaar en dat we mooie rendementen blijven boeken.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen