New Articles1 sep '17 07:36Aangepast op 1 sep '17 09:46

Chemische bedrijven niet voorbereid op overstroming

Auteur: Guido van Diepen

Als bedrijven met gevaarlijke stoffen in Nederland onder water komen te staan, weten we niet wat ons te wachten staat, zegt crisisexpert Carlo Post.

Gisteren vonden er explosies plaats bij een ondergelopen chemiefabriek in Houston. Of zoiets ook in Nederland kan gebeuren is niet duidelijk volgens directeur Carlo Post van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en landelijk projectleider verbetering crisisbeheersing bij hoog water. 'Dat onderzoeken we nu.'

Sinds een jaar richtlijnen

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (BRZO-bedrijven), zijn verplicht om inzicht te geven in mogelijke overstromingsrisico's. In 2016 kwamen richtlijnen voor BRZO-bedrijven om een inschatting te maken van de kans op een mogelijke overstroming en de impact ervan. Ook moet er een plan liggen om mogelijk overstromingsgevaar te beperken en een draaiboek voor overstromingsgerelateerde calamiteiten.

Mogelijk dominoeffect

Maar de ontwikkelingen gaan te langzaam, volgens Post. 'Er te weinig zicht op de gevaren die ontstaan als chemiebedrijven in Nederland onder water komen te staan. Afgelopen jaren hebben we geinvesteerd in individuele bedrijven. Maar niet in het mogelijke dominoeffect dat kan ontstaan. Dat moeten we nu gaan doen.'

Behalve chemiebedrijven lopen buitendijkse ziekenhuizen in Nederland een risico. 'Bij een ramp neemt neemt de zorgvraag toe en het zorgaanbod af.'

Risico's dijkdoorbraak

In december verscheen er een onderzoek naar risico's in de regio Rijnmond. Daarin werd al geadviseerd om het gevaar van overstromingen bij bedrijven beter in kaart te brengen. De veiligheidsregio's zijn bezig met een inventarisatie van de risico's bij een dijkdoorbraak. Volgens Post is het belangrijk dat de verschillende veiligheidsregio's beter gaan samenwerken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen