Infrastructuur4 nov '21 23:30Aangepast op 5 nov '21 09:18

Provincies: geef belangrijke projecten voorrang op overvol stroomnet

Auteur: Wesley Weerts

Essentiële projecten zoals nieuwe woonwijken, scholen en ziekenhuizen moeten voortaan voorrang krijgen bij het aansluiten op het stroomnet. Daarvoor pleiten alle twaalf provincies tegenover BNR. Nu sluiten netbeheerders projecten aan in volgorde van aanvraag. Maar die aanpak is onhoudbaar omdat het net op steeds meer plekken piept en kraakt.

Door de groeiende vraag naar elektriciteit kunnen we wijken, bedrijven en zonneparken niet altijd meer aansluiten, zegt Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. 'Netbeheerders werken volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Dus kan een casino zomaar voorrang krijgen op een school of nieuwbouw.'

Dat brengt volgens Stigter de energietransitie en elektrificatie van industrie en woningen in gevaar. Maar ook vreest hij dat capaciteitstekorten zorgen voor minder nieuwe woningen omdat belangrijke voorzieningen niet aangesloten kunnen worden. 'Als die er niet zijn, is het minder interessant om er te gaan wonen. Want waar ga je dan boodschappen doen en gaan je kinderen naar school?'

Provincies als regisseur

Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) ligt het voor de hand dat provincies gaan bepalen welke projecten voorrang krijgen op andere. Daarvoor moet wetgeving worden aangepast. 'Alle provincies willen dat. Besluitvorming rondom infrastructuur ligt van nature bij provincies en dit gaat over energie-infrastructuur. Daarnaast zijn provincies democratisch gekozen, in tegenstelling tot netbeheerders. Uiteraard blijven we overleggen met andere partners.'

Netbeheerders scharen zich achter het standpunt van de provincies. 'Elke keuze doet pijn. Of je nou kiest voor economische groei, woningen, werkgelegenheid of verduurzaming', zegt Daan Schut van Alliander. 'Wij kunnen die keuze niet maken. De enige manier om dat goed te doen is om dat besluit over te laten aan een democratisch gelegitimeerde instantie.'

Vergunningen

Ook bouw- en infrabedrijven denken dat prioriteren helpt omdat netbeheerders niet overal tegelijkertijd het elektriciteitsnet kunnen verzwaren. Provincies onderzoeken momenteel of ze voldoende geld en medewerkers hebben voor deze extra taak. Het IPO verwacht eind januari met een gezamenlijk besluit te komen.

Volgens Harold Lever van Bouwend Nederland kunnen lokale overheden zelf een andere belangrijke bottleneck weghalen. Hij doelt op het verkorten van het vergunningentraject: 'Daar gaan provincies en gemeenten voor een deel zelf over. Nu worden vaak woningen gepland zonder dat wordt nagedacht over de energie-infrastructuur waardoor netbeheerders achter de feiten aanlopen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen