Meer Nieuws17 sep '12 15:39

Studeren in Vlaanderen geen doorslaand succes

Auteur: Thijs Baas

Het studiegeluk lacht Nederlandse studenten in Vlaanderen niet bepaald toe. Ten opzichte van hun Vlaamse studiegenoten halen ze veel minder studiepunten en stoppen ze vaker voortijdig.

Dat wordt duidelijk uit een rondgang van het ANP onder het recordaantal van bijna zesduizend Nederlandse studenten in Vlaanderen.

Aan de Katholieke Universiteit Leuven stonden vorig jaar ruim 1.100 Nederlanders ingeschreven. Van de Nederlanders slaagt slechts 18 procent erin in het eerste jaar alle studiepunten te halen, tegenover 43 procent van de Vlaamse studenten. Ongeveer een derde van de Nederlanders haakt voortijdig af, het dubbele van het gemiddelde aan de Vlaamse universiteiten.

Opleiding afgerond
Ruim een op de drie Nederlanders rondt zijn bacheloropleiding op tijd af. Dat geldt voor de helft van de Vlamingen. "Vermoedelijk zijn de verschillen in prestaties te wijten aan het feit dat de onderwijsculturen in België en Nederland toch wel heel verschillend zijn. Bovendien zijn er geen voorwaarden voor toelating wat betreft eerder gevolgde vakken", zegt vicerector Tine Baelmans.

In Vlaanderen is het in tegenstelling tot Nederland wel mogelijk om met een cultuurprofiel geneeskunde te studeren. De flinke opstartproblemen van Nederlandse studenten in Vlaanderen worden ook aan de Universiteit Antwerpen herkend. Slechts 45 procent slaagt erin het eerste jaar volledig te halen, 20 procent minder dan de Vlamingen.

Antwerpen
Ook in Antwerpen hield een derde van de Nederlandse studenten het na een jaar voor gezien. "Maar als studenten het eerste jaar eenmaal afgerond hebben, vermindert het verschil. Nederlanders halen bij ons dan 80 procent van hun studiepunten en Belgen 84 procent", meldt een woordvoerder.

Ook aan de Universiteit Gent zijn de Nederlandse eerstejaars een stuk minder succesvol dan de rest van de studenten. Uitschieter in negatieve zin is de opleiding Diergeneeskunde, waar een derde tot de helft van de Nederlandse studenten in Gent zich voor opgeeft. Acht procent van hen behaalt in het eerste jaar alle studiepunten, terwijl 35 procent van de Belgen dit lukt.

Hogescholen
Op de Vlaamse hogescholen doen de Nederlanders het wat beter. De uitval en studievertraging zijn daar minder groot. Dat zorgt er, samen met de 'inhaalslag' van Nederlandse ouderejaars op universiteiten, voor dat het uiteindelijke gemiddelde studierendement van alle Nederlandse studenten in Vlaanderen niet eens zo heel ondermaats is.

Het studierendement toont de verhouding van behaalde studiepunten ten opzichte van gewenste studiepunten. De score van de Nederlanders is 69 procent, terwijl het gemiddelde in het gehele Vlaamse hoger onderwijs 77 procent is.

Gerelateerde artikelen