Meer Nieuws26 mrt '12 07:18

Politie krijgt boetes van Arbeidsinspectie

Auteur: Harmen Simon Teunis

Politiekorpsen zijn het afgelopen jaar herhaaldelijk de fout in gegaan als het gaat om bescherming van agenten tegen agressie en geweld. Ook komt het vaak voor dat agenten te lange diensten draaien.

Dat stelt de inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie in rapport dat vandaag verschijnt. De inspectie onderzocht 26 korpsen. Twaalf kregen een boete.

Inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn al jaren kritisch over de arbeidsomstandigheden bij de politie. Vorig jaar is gericht bij korpsen gecontroleerd om te onderzoeken of gemaakte afspraken om de werkomstandigheden te verbeteren ook effect hadden.

Opstelten
Tegenover BNR's Petra Grijzen bevestigt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dat hij de conclusies van de Arbeidsinspectie kent. "Ik moet zeggen dat uit het rapport ook blijkt dat politiekorpsen meer aandacht hebben voor het voorkomen van agressie en geweld, maar dat is nog niet voldoende."

Door een betere planning moet het aantal overtredingen omlaag, zegt Opstelten. "Ik heb de korpsbeheerders hier al op aangesproken. Op de langere termijn is een vereenvoudiging van de huidige arbeidstijdenregeling noodzakelijk. Zo kunnen agenten beter worden ingezet op de tijdstippen dat er meer werk is."

De werkgever moet de aangifte overnemen, vindt de minister. "Daardoor voelt ook de politieman steun van zijn werkgever in het proces. Ook moeten politieagenten nog beter worden getraind in het omgaan met agressie en geweld. Daarvoor heb ik het actieprogramma professionele weerbaarheid gestart. Ik neem dit buitengewoon serieus."

 Agressie en geweld
Ook volgens de inspectiedienst is er wel meer aandacht voor werktijden en wordt ook meer gedaan tegen agressie en geweld, maar is het onvoldoende en worden regels nog te vaak overtreden. De meeste overtredingen hebben te maken met een te korte rusttijd en diensten langer dan twaalf uur. Ook worden politiemensen onvoldoende getraind om met agressie en geweld om te gaan.

Overtredingen
Inspecteurs hebben vorig jaar bij 13 van de 26 politiekorpsen gecontroleerd op arbeidstijden en bij alle 13 werden er overtredingen geconstateerd. In totaal ging het om 1123 overtredingen. Negen korpsen kregen een boete opgelegd, omdat daar bij eerdere inspecties in 2009 dezelfde overtredingen waren gezien.

48 overtredingen
Bij negen korpsen is vorig jaar gekeken naar de bescherming van personeel tegen agressie en geweld en bij alle negen zijn overtredingen geconstateerd. In totaal ging het om 48 overtredingen. Drie korpsen kregen een boete, omdat deze bij de controles in 2009 ook al tekort schoten met training en registratie van geweldsincidenten.

De politiebonden ACP en NPB overwegen om de minister van Veiligheid en Justitie en de korpsbeheerders als werkgevers aansprakelijk te stellen.

Volgens de Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat een agent veilig aan het werk is.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen