Meer Nieuws30 aug '12 07:17

Stroeve arbeidsmarkt voor recent afgestudeerden

Auteur: Anne-Greet Haars

Het aantal werkloze afgestudeerden is de afgelopen jaren verdubbeld. Na de zomer moeten veel starters op zoek naar een baan, maar het wordt steeds lastiger voor ze om werk te vinden.

“De werkloosheid meten wij ongeveer een jaar na het afstuderen en die bedraagt nu zo’n 8 à 9 procent”, vertelt Rolf van der Velden, hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt aan de Universiteit van Maastricht. “En dat is veel, want twee jaar geleden was dat nog 3 tot 4 procent.”

Volgens Van der Velden komt de verdubbeling door de crisis. "Wat we eigenlijk gezien hebben in de afgelopen twee jaar is dat het langzamerhand oploopt. In het begin liep het minder hard op dan we dachten: in de omringende landen is de jeugdwerkloosheid veel hoger.”

Maatregelen
“Er werden hier maatregelen genomen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken", vervolgt Van der Velden. "Studenten en scholieren reageerden daarop door langer op school te blijven. Maar dat effect is nu uitgewerkt, want ze moeten een keer de arbeidsmarkt op. En er is ook geen geld meer voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.”

Effecten
“Tegelijkertijd zien we dat bedrijven en de overheid nu echt de effecten van de crisis gaan merken: de winstgevendheid neemt af, er worden reorganisaties aangekondigd en er is een vacaturestop bij sommige overheden”, vertelt Van der Velden, die verwacht dat door dit uitgestelde effect de mensen die nu afstuderen het nog zwaarder gaan krijgen dan de groep hiervoor.

Hoofd boven water houden
Voor deze jongeren geldt dat ze het hoofd boven water moeten houden, vervolgt Van der Velden. “Ze kunnen dit doen door bijvoorbeeld nog wat extra studieonderdelen te volgen, een stage te doen of nog wat onbetaald werk te gaan doen dat in de richting van de opleiding ligt.”

Gerelateerde artikelen