Meer Nieuws15 okt '12 14:10

Strengere controles bij milieubedrijven Rotterdam

Auteur: Anne-Greet Haars

Het toezicht op de chemische bedrijven in Rotterdam moet worden verbeterd. Er moeten meer controles komen en omwonenden moeten beter worden geïnformeerd.

Vooral bedrijven die niet goed scoren op het naleven van regels of waar de veiligheidscultuur niet optimaal is, worden hard aangepakt.

Dat schrijft de Rotterdamse wethouder Jeannette Baljeu naar aanleiding van de problemen rond Chemie-Pack en Odfjell. “We hebben opzich een goed werkend systeem, maar die gaat veel uit van controles en administratie. We hebben geconstateerd dat we meer fysieke controles moeten uitvoeren ter toetsing van het systeem”, vertelt Jeannette Baljeu maandag op BNR.

"We bouwen op het vertrouwen van bedrijven. Daarbij moeten ze allerlei dingen aantonen; ook hoe ze zelf testen doen."

Odfjell
De nieuwe aanpak is onderdeel van het verbeterprogramma toezicht en handhaving. “Niet alleen de recente ontwikkelingen bij Odfjell maar ook de lessen die getrokken kunnen worden uit andere dossiers, zoals Chemie-Pack en CMI, geven aanleiding om de toezicht- en handhavingstaken te herijken’’, aldus Baljeu.

De DCMR gaat de rol van bedrijven die certificaten afgeven, opnieuw tegen het licht houden. Tankopslagbedrijf Odfjell werd onder zware druk van de autoriteiten stilgelegd, maar kreeg wel zogeheten ISO-certificaten. Het bedrijf dat certificeerde, leende echter ook personeel uit aan de DCMR om controles uit te voeren. "Voor de toezichthoudende overheid is de vraag relevant geworden hoeveel vertrouwen aan een afgegeven certificaat kan worden verbonden’’, staat in het verbeterprogramma.

Veiligheidscultuur
Het onderzoek dat TNO kort geleden bij 14 bedrijven in de regio Rotterdam uitvoerde, maakte duidelijk dat de veiligheidscultuur bij bedrijven naar een structureel hoger peil kan worden gebracht. "Voor de inspectiediensten is het van belang om het toezicht niet alleen op de systemen en installaties te richten, maar ook op de veiligheidscultuur binnen de bedrijven’’, schrijft de milieudienst.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen