Meer Nieuws28 dec '12 13:54

'Meer aandacht veiligheid in haven Rotterdam'

Auteur: Fleur de Bruijn

Door incidenten als bij tankopslagbedrijf Odfjell kreeg de Rotterdamse haven afgelopen jaar een ‘kras op zijn blazoen', maar hierdoor is er wel meer aandacht gekomen voor de veiligheid.

“Het glas is meer halfvol dan halfleeg", zei directeur Hans Smits van Havenbedrijf Rotterdam vrijdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

Veiligheidscultuur
Volgens hem zijn bedrijven nu meer bewust bezig met ,’de veiligheidscultuur, het continu verbeteren en van elkaar leren'. Tegelijkertijd zijn overheidsinstanties als milieudienst DCMR strenger gaan inspecteren. “Per saldo wordt de veiligheidssituatie daar beter van'', aldus de directeur.

Odfjell
Afgelopen jaar sloot Odfjell zijn terminal, nadat gebleken was dat de veiligheidssituatie structureel onder de maat was. Chemiebedrijf Abengoa legde het productieproces later geheel uit eigen beweging stil om zijn zaken op orde te brengen.

Port Safety Index
Het havenbedrijf heeft hierop het initiatief genomen om een zogeheten Port Safety Index op te zetten. Hierin worden data van verschillende inspectiediensten en bedrijven gebundeld met als doel een graadmeter voor de veiligheidssituatie te hebben.

Goederenoverslag
Vrijdag werd bekend dat de goederenoverslag in de haven van Rotterdam dit jaar - ondanks de kwakkelende economie - met 1,7 procent is toegenomen. In totaal passeerde een recordhoeveelheid van 442 miljoen ton goederen de haven.

Overlegplatform
Volgens havendirecteur Hans Smits blijft de werkgelegenheid de komende tijd constant. Op lange termijn verwacht hij meer banen, aan de andere kant zullen door ook banen verdwijnen door meer hoogwaardige technologieën. "Ik doe daarom een oproep om een informeel overlegplatform te starten om de werkgelegenheidsontwikkeling in beeld te brengen".


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen