Meer Nieuws11 jul '12 17:56Aangepast op 11 jul '12 18:17

Langstudeerboete: Dan maar naar België?

Auteur: Thijs Baas

Nu de rechter staatssecretaris Halbe Zijlstra grotendeels gelijk heeft gegeven met de invoering van langstudeerboetes, dreigt een vlucht van Nederlandse studenten naar Vlaanderen. Maar zitten ze daar wel op 'onze' langstudeerders te wachten?

Tinne Baelmans, vicerector studentenbeleid van de Katholieke Universiteit Leuven,  ziet inderdaad een toename van het aandeel Nederlandse studenten. In 2006 waren dat er nog 200 Nederlandse eerstejaars en inmiddels is dat opgelopen tot ongeveer 300, ongeveer 4,5 procent van het totaal.

Baelmans ziet dat op zich niet als een probleem, maar er zijn kanttekeningen. "Als ze maar slagen, en daar zien we een heikel punt, met name bij de bachelors. We zien daar dat ze beduidend slechter scoren in het eerste jaar en dat hun slaagkansen serieus beneden die van de Vlaamse studenten liggen, maar we hebben dat nooit echt geënquêteerd."

Toegangseisen
"In Vlaanderen is de toegang tot het hoger onderwijs volledig open, wat wil zeggen: geen selectie op basis van vakken op het middelbaar onderwijs, wat in Nederland wél zo is. Ten tweede zijn studenten in Nederland gewend aan een andere onderwijsstructuur, waar veel meer op competenties wordt gewerkt en veel minder op geheugen of eigen dieper inzicht. Die overgang is toch wel heel zwaar."

Ze pleit daarom voor meer selectie vooraf, hoewel een verplichte toets voor de Vlaamse politiek echt niet haalbaar is. "Daar is al jaren een debat over aan de gang en dat is echt niet doenlijk." En zo lijkt voorlopig een situatie voort te bestaan waarin in Nederland de selectie vooraf strikter is, terwijl Vlaanderen strengere voortgangseisen hanteert.

Ander systeem
"We hebben in Vlaanderen een ander systeem. Studenten die onvoldoende credits halen ten opzichte van wat ze hebben ingezet, worden onherroepelijk uit het hoger onderwijs geweerd. We hebben vrij strenge studievoortgangseisen aan de universiteiten. Twee jaar op rij in Leuven niet de helft van de studiepunten behalen, betekent dat je je aan geen enkele universitaire opleiding meer kunt inschrijven."

Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid herkent het cultuurverschil tussen Nederland en Vlaanderen. "Wij hebben geen toetsing vooraf, maar we stellen wel eisen aan het voorbereidende vakkenpakket. Misschien kan het helpen om daar maatregelen op te treffen."

Gerelateerde artikelen