Meer Nieuws2 dec '11 12:44

Zorgen over vervuild drinkwater

Auteur: BNR Webredactie

Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over de vervuiling van grondwater door mest. Vooral de waterwingebieden op hoge zandgronden zijn kwetsbaar.

Dat schrijft Vitens aan staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw. Vitens moet al putten verplaatsen, dieper boren en water-zuiveringen uitbreiden. In Nederland wordt 60 procent van het kraanwater gewonnen uit grondwater.

Zuiveringskosten hoger
Het mestbeleid van het kabinet zorgt volgens Vitens (5,4 miljoen aansluitingen) voor een verdere toename van de vervuiling en daardoor zullen de zuiveringskosten toenemen.

De toename van de waterhardheid, verzuring en verhoogde sulfaat- en zware metalengehalten leiden tot meer kosten. De maatregelen om dat tegen te gaan kosten nu al 15 miljoen euro extra. "De kosten worden natuurlijk doorberekend aan de klant. Die is uiteindelijk de dupe'', zei een woordvoerder.

Vitens wint in vijf provincies op zo'n 100 plekken grondwater. De meest kwetsbare gebieden liggen in de Achterhoek en Twente, vanwege een combinatie van zandgronden en landbouwactiviteiten.

Mestnormen
Volgens het drinkwaterbedrijf worden de mestnormen over een veel te groot gebied berekend. "Daardoor worden lokale overschrijdingen 'weggemiddeld''', aldus Vitens. Ook is het nieuwe mestbeleid te veel gericht op de landbouw. "Er ontbreekt een goede vertaling wat het betekent voor de kwaliteit van het grondwater.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen