Meer Nieuws30 sep '11 07:34

Nederlandse overheid te gesloten

Auteur: BNR Webredactie

De Nederlandse overheid is een 'oesterschelp', die de neiging heeft zich te sluiten. Dat zegt de Nationale Ombudsman Alex Brenninckmeijer in het Nederlands Dagblad.

De manier waarop de overheid soms probeert te voorkomen dat burgers via de Wet Openbaar Bestuur overheidsdocumenten opvragen, is "te laken", zegt Brenninckmeijer.

Volgens Brenninkmeijer is het in het belang van de democratie dat een beroep op de WOB wordt gehonoreerd, ook als bewindslieden daardoor in verlegenheid kunnen worden gebracht. "Maar als zo'n bewindsman het niet wil, gaat een hele batterij juristen in de WOB graven naar gronden om het niet naar buiten te brengen. Vervolgens wordt daar jaren juridisch over gesteggeld en moet het na al die jaren alsnog openbaar worden gemaakt", stelde de ombudsman.

Transparantie

De Nationale Ombudsman voor meer transparantie: "Je moet kunnen zien op grond van welke afwegingen en argumenten een besluit tot stand is gekomen", betoogde hij. Zelfs de notulen van de ministerraad zouden volgens Brenninkmeijer in principe gewoon openbaar mogen worden gemaakt, als deze maar betrekking hebben op doorsnee besluitvorming. Voor gevoelige onderwerpen als veiligheid, kan wat hem betreft wel een uitzondering worden gemaakt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen