Meer Nieuws21 nov '12 09:08Aangepast op 21 nov '12 15:09

Honderden miljoenen voor schoolverlaters zinloos?

Auteur: Fleur de Bruijn

Het is niet duidelijk of en in welke mate de overheidsmaatregelen tegen voortijdig schoolverlaten zin hebben.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport dat woensdag is gepubliceerd. Voortijdig schoolverlaten is een belangrijk maatschappelijk probleem dat gepaard gaat met hoge kosten, stellen de onderzoekers van het CPB.

“Er wordt veel geïnvesteerd in de aanpak (naar schatting 112 miljoen euro in 2011), maar er is weinig bekend over de effectiviteit van de diverse maatregelen.''

Intensieve coaching
Volgens de onderzoekers zou intensieve coaching van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs de schooluitval wel omlaag brengen. Dat zou de samenleving 27 miljoen euro kunnen opleveren. Het effect van een jaar intensieve begeleiding blijkt namelijk substantieel, zo stellen ze.

“Na 1 jaar coaching wordt de kans op voortijdig schoolverlaten met ruim 40 procent verminderd.''

Ze baseren dat op onderzoek waarbij groepen leerlingen zijn gecoacht, waarna de resultaten werden vergeleken met groepen zonder coaching. In totaal waren 450 leerlingen bij het onderzoek betrokken.

Schooluitval
Tijdens die intensieve begeleiding kregen leerlingen een coach, die leerlingen ondersteunde, die thuis en op stageadressen langskwam en hielp bij studiekeuzes. Dergelijke coaching blijkt langere tijd effectief. In het eerste jaar loopt de schooluitval terug van 17 naar 10 procent van het totale aantal leerlingen en na twee jaar coaching is de afname nog iets groter.

“Coaching zorgt voor minder studie-uitval, maar zorgt er ook voor dat meer leerlingen voor het onderwijs behouden blijven als zij met hun eerste studie voortijdig zijn gestopt'', aldus de onderzoekers.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen