Meer Nieuws30 aug '12 06:38

Startende ondernemers moeten klein beginnen

Auteur: Anne-Greet Haars

In plaats van snel personeel aan te nemen, kunnen startende ondernemers maar beter klein beginnen. Dat vergroot in de toekomst namelijk de kans op succes.

Dat blijkt onderzoek van twee Europese universiteiten en onderzoeksbureau Panteia.

“Dit onderzoek is onderdeel van een onderzoeksprogramma wat we doen voor het ministerie van Economische Zaken. De vraag is of de startgrootte belangrijk is voor de prestaties van het bedrijf”, vertelt André van Stel van onderzoeksbureau Panteia.

Samen met twee Europese universiteiten bekeek hij het personeelsverloop bij startende ondernemers. “Ongeveer 7.000 ondernemers met personeel uit 15 Europese landen zijn in het onderzoek meegenomen.”

Verschil
En uit dat onderzoek kwam een opvallend verschil naar voren. Ondernemers die bij de start zuinig aan doen met hun personeel doen het later beter dan ondernemers die veel personeel hebben aangenomen. “We hebben het sterkste effect gevonden in de dienstensector. Daar is het belang van schaal kleiner”, vervolgt Van Stel. “In de industriesector gaat dat minder op omdat het daar grootschaliger is.”

Reden
De reden van deze succesfactor heeft Van Stel ook gevonden. Een ondernemer zet een deel van zijn financiële middelen namelijk vast als hij personeel in dienst neemt. En dat geld kan hij dus niet meer gebruiken voor al die andere zaken die een beginnende ondernemer moet doen. Maar het gaat niet alleen om het geld. De flexibiliteit om snel bij te sturen als de strategie daar om vraagt, is voor de ambitieuze starter minstens zo belangrijk.

“Ze zijn met name ook flexibel als ze later hun businessidee nog kunnen aanpassen als ze signalen uit de markt krijgen", legt Van Stel uit. “In de huidige tijd is er meer onzekerheid dan vroeger over de waarde van nieuwe ideeën of producten. En als je dan nog klein bent, ben je flexibeler.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen