Meer Nieuws13 apr '12 19:20Aangepast op 13 apr '12 20:12

In mei duidelijkheid over proces Decembermoorden

Auteur: Melvin Captein

Op 11 mei kraakt de Surinaamse krijgsraad de noot over de voortgang van het Decembermoorden proces. Aanleiding is het verzoek van Bouterse's advocaat om het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

Waar er eigenlijk een strafeis werd verwacht vroeg het Openbaar Ministerie de krijgsraad vandaag om de strafzaak over de Decembermoorden voor onbepaalde tijd op te schorten. Volgens het OM is alleen een constitutioneel hof bevoegd te toetsen of de omstreden amnestiewet strijdig is met de grondwet.

Jaren langer
Een constitutioneel hof bestaat in Suriname echter nog niet. Bouterse heeft er bij zijn aantreden wel op aangedrongen dat het er zou komen, maar het is nog niet ingesteld. Het hof zou eerst geformeerd moeten worden, wat zou betekenen dat het proces jaren langer in beslag zou nemen.

BNR correspondent Armand Snijders gaf aan dat het OM ook nog een andere optie ziet. In dat geval zou de krijgsraad zelf de rechtsgeldigheid van de amnestiewet beoordelen.

Meer aan de hand
In dezelfde zitting verzocht Irwin Kanhai, advocaat van Bouterse, de rechters om het OM niet-ontvankelijk te verklaren. Als de krijgsraad het verzoek van Kanhai inwilligt zou dat betekenen dat het proces wordt stopgezet en er geen strafeis op tafel komt.

Dat de advocaat van Bouterse zich beroept op de amestiewet zien veel Surinamers als verkapte schuldbekentenis, zegt Snijders. "Die amnestiewet is er in twee weken doorheen gejast, waar dat normaal maanden in beslag neemt. Voor nabestaanden is dat het bewijs dat er meer aan de hand is."

Als het proces in mei wordt stopgezet betekent dat niet direct dat Bouterse rustig kan gaan slapen, meent Snijders. "Over vier jaar zijn er weer verkiezingen en de oppositie heeft al aangekondigd dat ze, wanneer ze aan de macht komen, direct de amnestiewet zullen schrappen. Dan kan Bouterse alsnog berecht worden."

Conclusie: het kan nog alle kanten op 11 mei. Zo kan de krijgsraad ook nog besluiten het verzoek van het OM naast zich neer te leggen en de zaak gewoon voort te zetten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen