Meer Nieuws16 apr '12 11:18

Erasmus Universiteit breidt selectie na de poort uit

Auteur: Thijs Baas

Eerstejaarsstudenten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam moeten dit jaar meer dan ooit aan de bak bij sociale wetenschappen, en volgend jaar ook bij andere studies.

Bestuursvoorzitter Pauline van der Meer Mohr van de Rotterdamse universiteit spreekt van selectie ná de poort, waarbij het eerste jaar geldt als selectiejaar. Bij de faculteit sociale wetenschappen is de Erasmus Universiteit zelfs al begonnen met een pilot, waarbij iedereen het eerste jaar álle punten moet halen.

"Als je dat niet haalt, dan moet je ook echt met die studie ophouden. Dat is een heel strenge regel en we willen die pilot ook uitbreiden. De eerste resultaten zijn zodanig dat het aantal studenten dat zijn eerste jaar haalt omhoog schiet naar 70 tot 80 procent." Op dit moment schommelt dat rond de 40 tot 45 procent.

Andere faculteiten
De pilot wordt volgend jaar uitgebreid over andere faculteiten die er klaar voor zijn. "Je moet je onderwijs zo kunnen inrichten dat het dit systeem faciliteert. Als je je studenten alleen maar zegt: je moet al je punten halen en je doet verder niets', dan leidt dat niet tot succes."

Van der Meer Mohr kan nog niet precies zeggen om welke studierichtingen het gaat. Dat is aan de faculteiten en hun faculteitsraden, maar ze heeft wel een vermoeden. "De kans is groot dat de economen mee zullen doen en van de andere faculteiten hopen we het de komende weken te weten."

Numerus fixus
Selectie aan de poort zal grotendeels beperkt blijven tot studierichtingen met een numerus fixus. "Wij kiezen ervoor om na de poort te selecteren, omdat we het heel belangrijk vinden dat studenten wel een vrije toegang houden tot de studie van hun keuze."

Het liefst zou Van der Meer Mohr het hele bekostigingssysteem aanpassen. "Er zijn een aantal dingen die we zelf kunnen doen als universiteiten, zoals het aanpassen van de manier waarop je het onderwijs inricht. Daarnaast hoop ik dat er in Den Haag nog iemand wil nadenken over een andere bekostigingsstelsel."

Daarvoor lobbyt ze flink in Den Haag. "Je lobbyt om te beginnen met een gezamenlijke lobby bij de koepelorganisatie VSNU, waar we een aantal lobbystrategeën hebben. Daarnaast hebben alle universiteiten hun lijntjes naar de Tweede Kamer, woordvoerders en bewindslieden."

Gerelateerde artikelen