Meer Nieuws5 jul '12 12:51Aangepast op 5 jul '12 15:04

Rutte: Belastingbetaler gaat niet bloeden voor Spanje

Auteur: Arjan Meesterburrie

De Nederlandse belastingbetaler hoeft niet te bloeden voor de Spaanse banken. Dat belooft premier Rutte aan de Tweede Kamer.

In een kamerdebat over de uitkomsten van de EU-top deed premier Rutte zijn uiterste best de angst weg te nemen dat de Nederlandse belastingbetaler de rekening gaat betalen voor het herkapitaliseren van de Spaanse banken: "We zetten nu een grote stap naar het toezicht en een eerste stapje op weg naar het resolutiemechanisme. En daarmee lossen we een probleem op. Namelijk dat de Spaanse leningen voor de banken een molensteen dreigde te worden voor de Spaanse nek. Hoe mooi kan het zijn!"

Rutte goochelt met woorden
Veel politieke partijen stellen dat Rutte een draai heeft gemaakt tijdens de EU-top. Voorafgaand had hij steeds gezegd niet te zullen instemmen met directe bankensteun. Maar Rutte goochelde tijdens het kamerdebat donderdagmiddag zo met woorden dat hij er in is geslaagd om zelfs politiek verslaggever Hugo Reitsma enigszins in verwarring te brengen: "Waar hij dus eerst tegen directe steun was bedoelde hij dus direct versus straks en niet direct versus indirect."

Rechtstreekse bankensteun
In het debat pareerde Rutte ook de kritiek dat hij zich heeft laten inpakken door Spanje en Italië, zegt Hugo Reitsma: "Premier Rutte zegt dat hij sowieso heel veel snode Zuid-Europese plannen heeft tegengehouden en die steun aan die banken kan volgens hem wél omdat eerst Europees toezicht wordt geregeld." Rutte benadrukt in het kamerdebat dat rechtstreekse bankensteun vanuit het noodfonds alleen kan als de 17 eurolanden het daar unaniem over eens zijn.

'Illegale praktijken'
De PVV-leider Geert Wilders beschuldigde Rutte eerder in het debat nog van illegale praktijken: "Dit is gewoon illegaal en in strijd met het verdrag". Volgens Wilders wordt de mogelijkheid om banken vanuit het permanente noodfonds voor de euro (ESM) rechtstreeks steun te geven expliciet verboden in artikel 12 van het verdrag. Andere partijen daagden Wilders uit een motie van wantrouwen in te dienen tegen Rutte, maar dat gaat hij niet doen.

Juridisch sluipweggetje
Politiek verslaggever Hugo Reitsma zegt dat Wilders op zich gelijk heeft met zijn verwijzing naar dat ESM-verdrag, maar dat juristen een ontsnappingsmogelijkheid hebben gevonden: "De wetten zijn strikt, maar Europese juristen zijn altijd héél flexibel. Volgens een ander artikeltje kan je die bankensteun er toch weer infietsen. Een sluipweggetje."

Ook andere partijen kritisch op Rutte
CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma noemde het in het debat verrassend dat Rutte instemde met directe steun aan banken, volgens hem een grote stap naar een bankenunie. Rutte had daar in het debat vóór de EU-top op geen enkele manier over gerept. Ook D66-leider Alexander Pechtold, PvdA-voorman Diederik Samsom, Harrie van Bommel van de SP en SGP'er Elbert Dijkgraaf stelden dat Nederland niet goed was voorbereid op de ontwikkelingen op de top.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen