Meer Nieuws21 nov '12 11:20Aangepast op 21 nov '12 17:00

Sociaal leenstelsel zorgt niet voor grote problemen

Auteur: Fleur de Bruijn

Afgestudeerden die in de goot eindigen, met een blok van een studieschuld aan het been: vergeet dat beeld. Door het sociaal leenstelsel zullen weinig studenten in financiële problemen komen.

Dit schrijft het Financieele Dagblad woensdag op basis van gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Arm en rijk
Regeringspartijen VVD en PvdA zijn van plan om de basisbeurs voor studenten te vervangen door een sociaal leenstelsel, dit levert een besparing op van 810 miljoen euro.

Dit plan kwam de partijen op veel kritiek te staan van studentenorganisaties, de HBO-raad en oppositiepartijen. Het nieuwe leenstelsel zou afgestudeerden opzadelen met zo’n hoge schuld dat dit toekomstig studenten zou afschrikken; de kloof tussen arm en rijk zou daardoor weer groeien.

Kwaliteit onderwijs
Studenten moeten hogere bedragen bijlenen door de invoering van het sociaal leenstelsel. Ook zullen meer studenten een lening aangaan. Maar tegelijk zullen weinig studenten in financiële problemen komen.

Het nieuwe kabinet wil de presentatiebeurs met ingang van het studiejaar 2014-2015 afschaffen. Het bespaarde geld wil de coalitie gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus te verbeteren.

GroenLinks
Wil dit nieuwe plan door de Eerste Kamer worden goedgekeurd, hebben VVD en PvdA de steun nodig van D66 en GroenLinks. Laatstgenoemde heeft bij monde van Tweede Kamerlid Jesse Klaver aangegeven dat de coalitie niet op steun van zijn partij hoeft te rekenen.

Hoewel GroenLinks het sociaal leenstelsel in haar verkiezingsprogramma heeft staan, vindt de partij de invulling van de plannen niet acceptabel. Ook met het plan van het kabinet om de ov-studentenkaart af te schaffen, stemt GroenLinks niet in.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen