Meer Nieuws7 jan '12 20:22Aangepast op 8 jan '12 02:48

Het tij lijkt gekeerd in Noord-Nederland

Auteur: BNR Webredactie

Langzaam maar zeker wordt de druk op de hoge waterstand minder. Toch kan zeker in Friesland de vlag nog lang niet uit.

De Friezen kunnen nog altijd niet spuien op de Waddenzee en het Lauwersmeer. De Groningse waterschappen konden een groot deel van hun overtollige water al wel lozen in de Waddenzee.

Risico-inschatting
Wel heeft het Regionaal Beleids Team van Friesland vastgesteld dat het risico voor wateroverlast inmiddels voorbij is. Uit een uitgebreide risico-inschatting bleek dat het risico op bezwijken van de kades door verwerking en wateroverlast nihil is.

Wetterskip Fryslan adviseert de provincie om maandag om zes uur 's ochtends het vaarverbod op te heffen.

Spuien
Waarschijnlijk kan zondag ook in Friesland gespuid worden, als het waterpeil in de Waddenzee en het Lauwersmeer lager is dan zaterdag.

Waterschap Friesland gaat nog 700 meter verzwakte dijk versterken. Hoewel deze dijkdelen nog niet op knappen staan, is versteviging noodzakelijk. De noordelijke waterschappen worden bij het controleren van de dijken bijgestaan door medewerkers van het Gelderse waterschap Rivierenlland.

Maaswater
Het Maaswater in Limburg is gedaald en ook in de Drechtsteden en bij Willemstad is de druk van de ketel.

De wind veroorzaakt ook problemen voor de zeehonden. Bij de zeehondencrèche in Pieterburen zijn de afgelopen dagen tientallen zeehonden binnengebracht. De dieren worden gevonden langs de hele kust en bij de Waddeneilanden.

Gerelateerde artikelen