Meer Nieuws7 jan '12 10:40

Balgstuw, inundatie en de stormvloedkering

Auteur: Bart Tuinman

De waterbegrippen vliegen je om de oren deze dagen. Nederland, waterland. Maar ons watervocabulair blijft zwaar achter. Toch indruk maken met jouw hoogwaterkennis? Dit lijstje is dé uitkomst!

De waterschappen komen met begrippen waar bijna niemand ooit van gehoord heeft. Maar deze lijst legt haarfijn uit wat we nou eigenlijk bedoelen met een kwel, boezem of een balgstuw.

Balgstuw
Een balgstuw is een opblaasbare dam die bij hoogwater met water en lucht kan worden gevuld. De grootste ter wereld ligt bij Rampspol, in Overijssel, tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer en bestaat uit drie zeer stevige rubberen balgen.

Boezem
Met de boezem wordt gedoeld op het stelstel van plassen, kanalen en andere watergangen dat gebruikt wordt als wateropslag. De boezem wordt gebruikt om het waterpeil te controleren. Zo kan er bij hoog peil water in een boezem worden gepompt en van daaruit in een rivier worden geloosd.

Dijkgraaf
We hebben hem de afgelopen dagen tal van keren gehoord: de dijkgraaf. Maar wie is die man? De dijkgraaf is de voorzitter van het dagelijks bestuur van een waterschap. De dijkgraaf wordt voor 6 jaar benoemd door de Kroon. Sommige waterschappen noemen de dijkgraaf watergraaf of voorzitter.

Gemaal
Een gemaal is een installatie waarmee water uit een gebied kan worden gepompt. Polders liggen meestal lager dan het omringende gebied, daarom kan water alleen met gemalen weg worden gepompt.

Inundatie
Dit is het opzettelijk onder water zetten van een gebied. Als het waterpeil van een rivier zo hoog is dat dijken dreigen door te breken, kan ervoor worden gekozen het water in een dunbevolkte polder te laten lopen zodat de druk op de dijken wordt verminderd. Het gebied waar het water in wordt opgevangen, heet het overloopgebied.

Kwel
Grondwater dat omhoog komt door ondergrondse stromingen. Kwel wordt normaal gesproken door sloten afgevoerd.

NAP
Hoogtes worden in Nederland gerelateerd aan het Normaal Amsterdams Peil. NAP is ongeveer gelijk aan het gemiddelde zeeniveau.

Spuien
Spuien is het lozen van overtollig water. Dit gebeurd met een speciale spuisluis, bijvoorbeeld van een kanaal in zee. In zee spuien is alleen mogelijk bij laag water. Vandaar dat het warterschap in Groningen een tijd lang niet kon spuien.

Stormvloed
Vloed in combinatie met harde wind, waardoor de zeespiegel voor de kust sterk stijgt.

Stormvloedkering
Constructie waarmee bij zeer hoge waterstanden een rivier of zeearm kan worden afgesloten om overstromingen te voorkomen. De bekendste en grootste stormvloedkering in Nederland is de Oosterscheldekering in Zeeland.

Waterschap
Het waterschap is een regionale overheid die verantwoordelijk is voor de waterhuishouding. Iedere 4 jaar mogen burgers naar de stembus om het bestuur van de waterschappen te kiezen. Het waterschap is hetzelfde als het hoogheemraadschap.

Nog meer weten van water? Kijk dan even naar het water ABC.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen