Meer Nieuws10 mei '12 21:13

'Rechters Chipsholzaak toch vervolgd voor omkoping'

Auteur: Fleur de Bruijn

De oud-rechters Hans Westenberg en Peter Kalbfleisch worden mogelijk toch vervolgd voor omkoping. Dit zegt de advocaat van Chipshol, Liesbeth Zegsveld, tegen NRC Handelsblad.

De twee rechters worden al vervolgd wegens meineed. Zegveld gaat volgende maand een verzoek tot vervolging indienen. Hoewel eerder door het OM van vervolging voor omkoping werd afgezien, kan Zegveld vanwege een wettelijke procedure tot een verzoek indienen, omdat ze een belanghebbende is.

Schiphol
De Chipshol-zaak draait om de verkoop van grond rondom Schiphol. In 1994 is hierover een conflict ontstaan tussen de familie Poot, eigenaar van Chipshol, en aandeelhouder Van Andel. Van Andel is bevriend met rechter Kalbfleisch.

"De beschuldiging van Chipshol is dat Kalbfleisch de zaak heeft beïnvloed door rechter Westenberg op de zaak te krijgen, zodat er voor Van Andel een gunstig oordeel zou komen," aldus FD-journalist Anne de Groot eerder tegen BNR.

Bevoordelen
De rechters ontkenden deze vriendschap, maar uit verhoren bleek anders. Daarop besloot het OM de twee te vervolgen voor meineed. "Concreet betekent het dat de rechters gejokt hebben onder ede voor de rechter. Ze hebben begin dit jaar voor de rechter verklaard dat ze elkaar niet kenden en dit blijkt niet waar te zijn," aldus De Groot tegen BNR.

Zowel Kalbfleisch als Westenberg hebben de beschuldigingen ontkend.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen