Meer Nieuws31 mrt '12 20:04

Wel de echte kogels, niet de ware woorden

Auteur: Thijs Baas

De kogels waarmee Willem van Oranje in 1584 werd vermoord door Balthasar Gerards zijn dezelfde die in de muur van Het Prinsenhof in Delft zijn aangetroffen.

Dat blijkt uit een grondige reconstructie met moderne forensische onderzoeksmethoden door het Erfgoed Delft en het EO-programma Blauw Bloed. Met onder meer een 3D-scan van de hal waar de moord plaatsvond moest de 'echtheid' van de kogels worden aangetoond.

Dé muur
Uiteijndelijk was de conclusie dat de muur waar de gaten in zitten daadwerkelijk de muur is die er in 1584 ook al stond. De politie deed schietproeven met een vergelijkbaar wapen als moordenaar Balthasar Gerards gebruikte, om te kijken of het mogelijk was dat de kogels inderdaad het lichaam van de prins weer verlieten.

Wel zijn de kogelgaten in de loop der tijd groter geworden doordat mensen er met hun vingers in hebben zitten peuren. Loden kogels uit radslotpistolen, die Gerards gebruikte, laten kleine inslagen in het stucwerk van een muur achter.

Laatste woorden uitgesloten
Eerder maakten de onderzoekers al bekend dat uit de reconstructie ook is gebleken dat Willem van Oranje zijn historische laatste woorden niet kan hebben gesproken. De ‘Vader des Vaderlands’ was toen hij op 10 juli 1584 werd neergeschoten op slag dood.

De meeste geschiedenisboeken stellen dat Van Oranje in zijn laatste adem de woorden "Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk'' uitsprak. Maar volgens een forensisch arts blijkt uit het originele sectierapport dat de prins hiertoe niet meer in staat was.

Opstand
Willem van Oranje leidde in de tweede helft van de 16e eeuw de opstand tegen de koning van Spanje, die ontaardde in de Tachtigjarige Oorlog. Vanaf 1 april is in Het Prinsenhof in Delft de tentoonstelling Cold Case te zien, over de reconstructie van de moord.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen