Meer Nieuws18 apr '12 20:40

Catshuis wacht op CPB

Auteur: Melvin Captein

De onderhandelaars in het Catshuis stuurden eind vorige week al een pakket met maatregelen naar het Centraal Planbureau. Het is nu wachten op de cruciale doorrekeningen.

De verwachting is dat het CPB morgen of vrijdag terugkomt met rekensommen over de effecten van het pakket voor het overheidstekort, de koopkracht van burgers en de werkgelegenheid. De CPB-berekeningen kunnen van doorslaggevend belang zijn bij het verdere verloop van de onderhandelingen.

Vooral de sommen over de koopbracht kunnen een flink obstakel vormen. Het is duidelijk dat de koopkracht voor iedereen zal dalen, maar de doorrekeningen kunnen aantonen dat sommige groepen harder worden getroffen dan voorzien. Dit kan leiden tot grote hervormingen in het hoofdlijnenpakket, waardoor de afronding van het overleg nog langer zal duren.

Korte sessies
Het kabinet wil het overheidstekort terugbrengen van 4,6 procent in 2013 naar 3 procent, zoals afgesproken met andere eurolanden. Daarvoor moet netto 9,5 miljard euro worden bezuinigd, maar in werkelijkheid een bedrag tussen de 12 en de 16 miljard omdat veel bezuinigingsmaatregelen weer tot bijvoorbeeld hogere overheidsuitgaven aan uitkeringen leiden.

De zes onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zitten deze dagen iets minder op elkaars lip. Ze zien elkaar alleen in korte sessies, waarin ze onderhandelen over concept-teksten zoals die bedoeld zijn voor het uiteindelijke akkoord. Over de nieuwe maatregelen op het gebied van asiel en immigratie, waar vooral door PVV-leider Geert Wilders op is aangedrongen, zouden de partijen het grotendeels eens zijn.

Gerelateerde artikelen